Länk till startsidan

Plan 191 – Skårdal 7:2

Detaljplanen vann laga kraft den 18 december 2008. Ett tillägg vann laga kraft den 21 juli 2011.

Observera att det gjorts ett tillägg till detaljplanen, vilket innebär att vissa av bestämmelserna i originalhandlingen ändrats. Ändringarna finns i nedanstående dokument som benämns som tillägg. Av dem framgår även vilka bestämmelser som utgått.

Planhandlingar

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 13 november 2023
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen