Länk till startsidan

Fjärilen

Stödgruppsverksamhet för barn med anhöriga som har eller har haft ett alkohol- eller drogmissbruk eller psykisk ohälsa.

Målgrupp

Fjärilen erbjuder kunskap och stöd till barn och föräldrar i familjer där någon har/har haft ett beroende (alkohol, narkotika eller tabletter) och/eller psykisk ohälsa (depression, fobier, panikångest, bipolaritet, psykos andra bekymmer som påverkar barnen). Fjärilen vänder sig till barn i åldern 8–12 år.

Grupptillfällen

I Fjärilsgruppen arbetar gruppledare från stöd- och behandlingsenheten med 4–8 barn. Det är kostnadsfritt att delta. Vi träffas en gång i veckan i två timmar och det är sammanlagt cirka 12 gruppträffar.

Materialet är indelat i olika teman, exempel på teman är familjen, känslor, missbruk, psykisk ohälsa, självkänsla samt barns rättigheter. I gruppen blandar vi diskussioner, arbetsblad samt lek och rörelse. Vi kan även erbjuda tonårsgrupper eller enskilda samtal.

Barn som deltar i Fjärilensgruppen får

  • Kunskap om beroenden och psykisk ohälsa
  • Träffa andra barn i liknande situationer
  • Utveckla förmågan att kommunicera kring känslor och behov
  • Stärka barnets självkänsla

Anmälan

Innan första gruppträffen vill vi träffa varje barn enskilt med förälder/föräldrar. Båda vårdnadshavarnas godkännande behövs för att barnet ska kunna delta. Vi registrerar inte barn eller föräldrar och vi har tystnadsplikt.

Välkommen med din anmälan och eventuella frågor till e-post familjestod@ale.se.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Socialförvaltningen