Länk till startsidan

Tolk

Behöver du tolk i dina kontakter med oss? Kontakta oss.

Tolk

ADHD

ADHD innebär att man har svårt med koncentration och uppmärksamhet och att man ofta gör saker utan att tänka efter först. Man störs lätt om det händer mycket omkring en. En del med ADHD är väldigt aktiva, andra känner sig trötta och har svårt att komma igång med saker.

Hit kan du vända dig

Sök i första hand hjälp hos skolsköterskan på din skola. I andra hand hos barn- och ungdomspsykiatrin, BUP.

Skolsköterska

BUP – Barn- och ungdomspsykiatri, Västra Götalandsregionen Länk till annan webbplats.

Läs mer

ADHD, 1177.se Länk till annan webbplats.

Alkohol och droger

Om du är orolig för att du själv eller till exempel en kompis, förälder eller syskon dricker för mycket eller använder droger behöver du inte vara ensam med dina tankar. Det finns bra hjälp att få för den som har alkohol- eller drogproblem.

Hit kan du vända dig

Har du frågor eller behöver hjälp för att bli av med dina alkolhol- eller drogproblem?

Ale ungdomsmottagning Länk till annan webbplats.

Skolsköterska

Vårdcentraler i Ale Länk till annan webbplats.

Läs mer

Socialtjänstens arbete med missbruk

Alkohol, umo.se Länk till annan webbplats.

Droger, umo.se Länk till annan webbplats.

Alkoholberoende, 1177.se Länk till annan webbplats.

Att bli av med alkohol- eller drogproblem, umo.se Länk till annan webbplats.

Att bli arg och få utbrott

Att bli arg och få utbrott är vanligt om man mår dåligt. Om man ofta blir arg och får utbrott kan det skapa problem i familjen, i skolan och/eller med kompisar.

Hit kan du vända dig

Vill du ha hjälp eller behöver prata med någon?

Ale ungdomsmottagning Länk till annan webbplats.

Skolkurator

Dyslexi

Dyslexi är en form av läs- och skrivsvårighet som innebär att det är svårt att lära sig läsa, stava och förstå skrivna texter. Dyslexi beror på att vissa funktioner i hjärnan som styr språket inte utvecklats som de ska, men det har ingenting med intelligens att göra. Dyslexi är ärftligt och är vanligare hos pojkar än hos flickor.

Hit kan du vända dig

Skolsköterska

Läs mer

Dyslexi, 1177.se Länk till annan webbplats.

Dyslexiförbundet FML Länk till annan webbplats.

Ekonomiska problem

Alla kan få problem med ekonomin under längre eller kortare perioder i livet. Saker som kan ge problem med ekonomin kan vara att någon eller bägge dina föräldrar blivit arbetslösa. Det kan leda till att dina föräldrar inte har råd att köpa dig nya gympaskor eller har råd att låta dig följa med på klassresan.

Om dina föräldrar inte har tillräcklig med inkomster kan de kontakta försörjningsstödsenheten på socialtjänsten för att ansöka om ekonomiskt bistånd.

Hit kan du vända dig

Har din familj svårt att få pengarna att räcka till varje månad och du vill ha någon att prata med?

Ale ungdomsmottagning Länk till annan webbplats.

Skolkurator

Läs mer

Koll på soc Länk till annan webbplats.

Ensamhet

Alla känner sig ensamma då och då, det är en naturlig del av livet. Att vara för sig själv ibland kan vara positivt och utvecklande, men det är något annat än att känna sig ensam. Ibland kan ensamheten pågå en längre tid, bli extra smärtsam eller kännas oändlig. Gemenskap är ett grundläggande mänskligt behov. I en värld där det verkar vara viktigt att vara omtyckt och populär kan det kännas svårt att erkänna sin känsla av ensamhet.

Även om man har vänner och befinner sig bland människor kan man känna sig ensam och som om ingen lyssnar eller överhuvudtaget ser en. Andra gånger känns det som om ingen förstår, även om de lyssnar. Ensamheten kan göra att man känner sig som i en glaskupa och det kan bli svårt att ta in sin familj och sina vänner, även om man vill. Man kanske är blyg och håller sig för sig själv, fastän längtan efter gemenskap finns där. Eller också försöker man träffa vänner och skapa relationer, men känner att det inte lyckas.

Att inte ha en kompis, att inte ha någon på rasten att vara med eller att vara mobbad, kan vara svårt att berätta om eftersom man ofta skäms över att inte få vara med. Föräldrar, personal i skolan och andra vuxna har därför ett stort ansvar för att upptäcka om ett barn är utsatt och att direkt göra någonting åt det.

Hit kan du vända dig

Har din familj svårt att få pengarna att räcka till varje månad och du vill ha någon att prata med kan du vända dig till:

Ale ungdomsmottagning Länk till annan webbplats.

Skolkurator

Läs mer

Självkänsla, 1177.se Länk till annan webbplats.

Om du blir mobbad, umo.se Länk till annan webbplats.

Funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning kan vara kroppslig, det vill säga har något med kroppen att göra. Man kan exempelvis vara rullstolsburen eller sakna en arm. Man kan också ha en psykisk funktionsnedsättning vilket innebär att den är osynlig men visar sig exempelvis genom att man har svårt att läsa och förstå skyltar eller att man har svårt att koncentrera sig under en lång tid när någon annan pratar.

Hit kan du vända dig

Vilket stöd kan man få?

Läs mer

Funktionsnedsättning, 1177.se Länk till annan webbplats.

Om att funka olika, umo.se Länk till annan webbplats.

Koll på soc Länk till annan webbplats.

HBTQ

Har någon behandlat dig illa för att du är homosexuell, bisexuell, transperson eller queer? Det kan handla om kränkningar eller övergrepp, både psykiska, fysiska eller sexuella från partners, familj, klasskompisar, vänner och andra personer som finns i din omgivning. Om du är utsatt för detta så berätta om din situation för någon. Prata med någon du litar på och förklara hur det ligger till, det kan vara till exempel en familjemedlem, kompis, skolsköterska, kurator eller lärare. Du kan även vända dig till ungdomsmottagningen.

Hit kan du vända dig

Läs mer

Hedersrelaterat våld och förtryck

Får du inte leva som du vill? Begränsar familjens eller släktens regler vad du ska ha på dig, vem du får umgås med, vilka ämnen i skolan du får delta i, vem du ska gifta dig med? Bestraffas du om du bryter mot familjens regelsystem? Den som utsätts för någon av dessa saker kan vara utsatt för hedersrelaterat förtryck och våld. Hedersrelaterat våld och förtryck kan vara fysiskt och psykiskt eller att en person isoleras eller kontrolleras.

Hit kan du vända dig

Hedersrelaterade brott, polisen.se Länk till annan webbplats.

Familj, barn och ungdom

Akut hjälp: Ring Polisen på telefon 112

Läs mer

Hedersrelaterat våld och förtryck, umo.se Länk till annan webbplats.

Koll på soc Länk till annan webbplats.

Kriminalitet och brott

Har du gjort något dumt och har svårt att rätta till det själv eller har du begått ett allvarligt brott? Umgås du i kretsar där andra begår brott och du riskerar att bli indragen? Då kan du få stöd på olika sätt.

Hit kan du vända dig

Social insatsgrupp, SIG

Läs mer

Ung och misstänkt för brott, polisen.se Länk till annan webbplats.

Koll på soc Länk till annan webbplats.

Kris i livet

De flesta hamnar en eller flera gånger i livet i en personlig kris. Krisen kan bero på en hemsk eller sorglig händelse, men kan också vara en period i livet då man utvecklas och förändras mycket. En kris kan sägas vara ett resultat av att ens tidigare erfarenheter och kunskaper plötsligt inte räcker till för att förstå och hantera den situation man hamnat i.

Hit kan du vända dig

Ale ungdomsmottagning Länk till annan webbplats.

Skolkurator

Läs mer

Att hamna i kris, 1177.se Länk till annan webbplats.

Att vara i kris, umo.se Länk till annan webbplats.

Mobbning och kränkande behandling

Om du eller någon annan blir illa behandlad av människor runt omkring, kallas det mobbning. En enstaka taskig grej räknas inte som mobbning. Det är när det händer flera gånger och får den som behandlas illa att må dåligt, som det räknas som mobbning.

Hit kan du vända dig

Det kan vara bra att börja med att berätta om mobbningen för någon vuxen som du känner, till exempel någon i familjen. Om du går i skolan kan du till exempel berätta det för en lärare, skolkuratorn eller skolsköterskan.

Skolkurator

Skolsköterska

Ale ungdomsmottagning Länk till annan webbplats.

Läs mer

Mobbning och likabehandling

Mobbning, umo.se Länk till annan webbplats.

Mobbning och hur du hanterar det, 1177.se Länk till annan webbplats.

Nedstämdhet och depression

Att känna sig lite deppig och nedstämd ibland är helt normalt och är framför vanligt under tonåren. Att vara osams med kompisen, ha det jobbigt hemma eller kämpa hårt med skolarbetet kan påverka hur du mår. Det kan också ha hänt något i livet som gör att du mår sämre en period. Andra gånger har du ingen aning om varför livet känns som det gör. Skulle du känna dig mer deppig än vad du tror är normalt kan det handla om en depression.

Vanliga tecken vid depression

 • Du isolerar dig från jämnåriga och har tappat lusten för att gå ut eller hitta på roliga saker
 • Du tycker att livet känns allmänt meningslöst och ingenting känns kul
 • Du har svårt att sova eller har minskad aptit
 • Du har en känsla av att inte vara värd något
 • Du har svårt att koncentrera dig på skolarbetet

Hit kan du vända dig

Ale ungdomsmottagning

Skolkurator

Skolsköterska

BUP – Barn- och ungdomspsykiatri, Västra Götalandsregionen Länk till annan webbplats.

Läs mer

Nedstämdhet, 1177.se Länk till annan webbplats.

Depression hos barn och ungdomar, 1177.se Länk till annan webbplats.

Nedstämdhet och ångest, umo.se Länk till annan webbplats.

Problem hemma

Dina föräldrar (vårdnadshavare) ska ta hand om dig tills du har fyllt 18 år. De ska till exempel se till att du har det bra, känner dig trygg och har någon att lita på. Du har rätt att bli behandlad med respekt och inte utsättas för kränkande behandling. Du har också rätt att själv få vara med och bestämma och säga vad du tycker om sånt som har med ditt liv att göra. Det står i svensk lag och i FN:s barnkonvention.

Ibland klarar inte föräldrar av sitt ansvar. Då har både du och dina föräldrar rätt att få stöd och hjälp.

Hit kan du vända dig

Ta i första hand kontakt med socialtjänsten för att få veta vilket stöd och hjälp du och dina föräldrar kan få. Du kan även kontakta BRIS om du vill veta mer om dina rättigheter eller behöver någon att prata med.

 

bris.se Länk till annan webbplats.

Läs mer

Koll på soc Länk till annan webbplats.

När barn far illa, 1177.se Länk till annan webbplats.

Familj på umo.se Länk till annan webbplats.

Problem i skolan

Du ska inte behöva må dåligt i din skola. Alla situationer är unika och du vet bäst själv hur det känns att vara i din situation. Trivs du inte i skolan kan det finnas många olika orsaker till det och även många lösningar på problemen.

Ibland behöver du andras hjälp, till exempel vänner, föräldrar, skolpersonal eller personal från någon annan barn- eller ungdomsverksamhet.

Hit kan du vända dig

Skolkurator

Skolsköterska

Ale ungdomsmottagning Länk till annan webbplats.

Läs mer

Trivas i skolan

Tips för att trivas i skolan, UMO.se Länk till annan webbplats.

Skolfrånvaro, 1177.se Länk till annan webbplats.

Koll på soc Länk till annan webbplats.

Sexuella övergrepp

Sexuella övergrepp är när någon eller några kränker en annan person på ett sexuellt sätt. Alla sexuella handlingar som görs mot någons vilja är sexuella övergrepp.

Man har rätt att bestämma över sin egen kropp och sin egen sexualitet. Det står i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och i Barnkonventionen.
Om man är under 15 år har ingen äldre tonåring eller vuxen rätt att göra något sexuellt med eller mot en, även om man själv vill eller tar initiativ. Det är brottsligt. Ett barn har inte heller rätt att göra sexuella handlingar på ett annat barn mot dess vilja.

Sexuella övergrepp kan ske på många sätt och på olika ställen. Det kan vara både när man träffas offline och via till exempel chatt eller webbkamera.

Exempel på sexuella övergrepp

 • Att någon tar på ens kropp med händerna, munnen eller könet på ett obehagligt sätt eller så att man blir rädd
 • Att någon pratar med en eller tittar på en på ett sexuellt sätt som man upplever som obehagligt.
 • Att tvingas ha sex fast man inte vill, till exempel tvingas ha samlag med någon eller tvingas stimulera någon sexuellt
 • Att tvingas se på när någon gör något sexuellt, till exempel visar sitt kön eller onanerar, på nätet eller offline
 • Att någon gör något sexuellt mot en när man inte kan uttrycka sin vilja eller skydda sig. Till exempel för att man sover eller är full, drogpåverkad, sjuk eller har någon funktionsnedsättning
 • Att någon utnyttjar sitt överläge och får en att känna att man måste ställa upp på sex
 • Att bli fotad eller filmad med eller utan kläder i ett sexuellt syfte, om det är mot ens vilja eller om man är under 15 år
 • Att någon försöker köpa eller byta till sig sex med hjälp av till exempel pengar, alkohol, presenter eller tjänster.

Hit kan du vända dig

Ring oss på telefon 0303-70 30 00

Skolkurator

Ale ungdomsmottagning Länk till annan webbplats.

Läs mer

Våld, övergrepp och sexuella trakasserier, 1177.se Länk till annan webbplats.

Sexualbrott och sexuella trakasserier, umo.se Länk till annan webbplats.

Koll på soc Länk till annan webbplats.

Självmordstankar

Vem som helst kan hamna i situationer när tankar på att ge upp infinner sig och då kan döden kännas som en möjlig utväg. Att tänka på självmord är inte samma sak som att verkligen vilja dö. Många har självmordstankar någon gång under livet, men såna tankar ska alltid tas på allvar.

Om du själv eller någon i din närhet har tankar på självmord ska du söka hjälp. Även om det just nu känns omöjligt, finns det alltid andra utvägar. Och det finns hjälp att få.

Hit kan du vända dig

BUP – Barn- och ungdomspsykiatri, Västra Götalandsregionen Länk till annan webbplats.

Ale ungdomsmottagning Länk till annan webbplats.

Skolkurator

Minds självmordslinje Länk till annan webbplats.

Akut hjälp: Ring sjukvården på telefon 112

Läs mer

Självmordstankar, 1177.se Länk till annan webbplats.

Självmordstankar på umo.se Länk till annan webbplats.

Till dig som har tankar på att ta ditt liv, mind.se Länk till annan webbplats.

Skadar dig själv

Att vara självdestruktiv, att göra sig själv illa, kan vara ett av många sätt att försöka hantera känslor som känns smärtsamma. Den kroppsliga smärtan kan ibland vara lättare att hantera. Man kan lätt fastna i såna beteenden, trots att de kan få en att må sämre. För att må bättre är det viktigt att berätta för någon hur man mår. Det finns hjälp att få.

Hit kan du vända dig

Ale ungdomsmottagning Länk till annan webbplats.

Skolkurator

BUP – Barn- och ungdomspsykiatri, Västra Götalandsregionen Länk till annan webbplats.

Läs mer

Att skada sig själv, 1177.se Länk till annan webbplats.

Att skada sig själv, umo.se Länk till annan webbplats.

Skilsmässa

Många har föräldrar som har skilt sig eller som ska skilja sig. Meningen med en skilsmässa kan vara att dina föräldrar vill att familjens situation ska bli bättre än vad den har varit. Ofta blir det bra, även om det kan ta tid.

Även om dina föräldrar bestämmer sig för att separera har du rätt att vara tillsammans med båda dina föräldrar, om det är det bästa för dig. Dina föräldrar ska se till att det blir så bra som möjligt för dig efter skilsmässan eller separationen. Om dina föräldrar inte kan samarbeta kan de ta hjälp av socialtjänsten för att hitta lösningar som är bra för dig.

Hit kan du vända dig

Ale ungdomsmottagning Länk till annan webbplats.

Skolkurator

Läs mer

Skilsmässa eller separation när du har barn, 1177.se Länk till annan webbplats.

Skilda föräldrar, UMO.se Länk till annan webbplats.

Koll på soc Länk till annan webbplats.

Sorg

Sorg är en naturlig del av livet. Att sörja hjälper en att bearbeta och acceptera det som har hänt. Sorg är de känslor och tankar som kan komma när du har varit med om något allvarligt som förändrar livet. Att sörja kan ta tid, men det hjälper en att komma vidare. Så småningom blir smärtan i minnena svagare.

Hit kan du vända dig

Ale ungdomsmottagning Länk till annan webbplats.

Skolkurator

Läs mer

Sorg när någon har dött, 1177.se Länk till annan webbplats.

Sorg, umo.se Länk till annan webbplats.

Stress

Stress är den känsla som uppstår när man känner att man har för mycket att göra och för lite tid att göra det på, eller när man har för höga krav och förväntningar på sig. Stress är en naturlig reaktion i kroppen, som är bra när man behöver göra något snabbt eller har bråttom. Men om kroppen inte hinner
återhämta sig efter att ha stressat eller om man är stressad fast man inte har bråttom, kan stressen bli ett problem.

Hit kan du vända dig

Ale ungdomsmottagning Länk till annan webbplats.

Skolkurator

Vårdcentraler i Ale, 1177.se Länk till annan webbplats.

Läs mer

Stress, 1177.se Länk till annan webbplats.

Stress, umo.se Länk till annan webbplats.

Svårt att sova

Det är mycket som händer i kroppen när du sover. I puberteten är sömnen extra viktig för att du ska växa och utvecklas. Man behöver också sova för att hålla sig frisk, kunna tänka klart och lära sig nya saker.

Problem med sömnen är vanligt och ungefär var tredje person har sömnbesvär då och då. Har du svårt att sova är det viktigt att du tänker igenom dina vanor och frågar dig om du behöver ändra på något. Har sömnbesvären varat länge kan du behöva hjälp att komma till rätta med problemen.

Hit kan du vända dig

Skolsköterska

Vårdcentraler i Ale, 1177.se Länk till annan webbplats.

Läs mer

Sömnsvårigheter, 1177.se Länk till annan webbplats.

Barns sömn i olika åldrar, 1177.se Länk till annan webbplats.

Sömn behövs för att må bra, umo.se Länk till annan webbplats.

Telefonen kontra sömnen, somnapne.se Länk till annan webbplats.

Utsatt för brott

Att utsättas för ett brott, som till exempel att någon slår en, hotar en eller stjäl något från en, är alltid jobbigt. Man hamnar i en oväntad situation där man måste tänka på sånt som anmälan, försäkring och vittnesmål, och kanske kommer i kontakt med polisen och andra myndigheter.

Upplevelsen av att utsättas för ett brott kan påverka mycket, bland annat ens känslor. Det finns hjälp att få för att bättre klara tiden efter ett brott.

Stödsamtal för unga brottsoffer

Du som blivit utsatt för brott och inte är äldre än 20 år kan få stödsamtal hos socialtjänsten. Även du som bevittnad en händelse eller som är anhörig eller vän till någon som har blivit brottsutsatt har möjlighet att få stödsamtal.

Stödsamtalet kan hjälpa dig att bearbeta det du varit med om och de reaktioner som kan komma efteråt. Du kan också få information om exempelvis rättsprocesser och skadestånd.

Medling vid ungdomsbrott

Medling är ett frivilligt möte mellan en person som begått ett brott och den person som drabbats av brottet. Mötet sker tillsammans med en opartisk medlare och ger parterna möjlighet att tala om det som har hänt. Det finns också möjlighet att med hjälp av medlaren komma fram till ett avtal om gottgörelse.

Initiativet till medlingen kan komma från polisen, åklagaren eller socialtjänsten. Någon av parterna kan också själv föreslå att medling ska genomföras genom att ta kontakt direkt med Socialtjänsten.

Hit kan du vända dig

Utsatt för brott, polisen.se Länk till annan webbplats.

Brottsofferjouren för unga, brottsofferjouren.se Länk till annan webbplats.

Ale ungdomsmottagning Länk till annan webbplats.

Skolkurator

Läs mer

Utsatt för brott, umo.se Länk till annan webbplats.

Barn och unga, brottsofferjouren.se Länk till annan webbplats.

Allt om dina rättigheter vid brott, jagvillveta.se Länk till annan webbplats.

Våld och hot

Våld och hot är allvarliga sätt att bli dåligt behandlad på. Ändå händer det att man tänker att det som man själv råkat ut för egentligen inte är så allvarligt eller att det är ens eget fel.

Man har rätt att slippa våld och hot, men råkar man ut för det finns hjälp att få på olika sätt. Det kan kännas svårt att hålla jobbiga erfarenheter för sig själv, och man ska inte behöva göra det.

Hit kan du vända dig

Ring oss på telefon 0303-70 30 00

Familjestöd

Ale ungdomsmottagning Länk till annan webbplats.

Skolkurator

 • Akut hjälp: Ring polisen på telefon 112

Läs mer

Våld i nära relationer

När barn far illa, 1177.se Länk till annan webbplats.

Koll på soc Länk till annan webbplats.

Våld från vuxna i familjen, umo.se Länk till annan webbplats.

Skadliga förhållanden, umo.se Länk till annan webbplats.

bris.se Länk till annan webbplats.

Ångest

Ångest är starka känslor av oro och rädsla. För många är ångesten knuten till något obehagligt som har hänt tidigare eller till något man tror skulle kunna hända framöver och som väcker oro. Men man kan också få intensiv ångest utan att man riktigt förstår varför man mår så dåligt.

De flesta upplever ångest någon gång. Det kan vara obehagligt men det är inte farligt. Du kan lära dig att hantera eller minska din ångest, och det finns bra hjälp att få.

Hit kan du vända dig

Ale ungdomsmottagning Länk till annan webbplats.

Skolkurator

Skolsköterska

BUP – Barn- och ungdomspsykiatri, Västra Götalandsregionen Länk till annan webbplats.

Läs mer

Ångest, 1177.se Länk till annan webbplats.

Ångest, umo.se Länk till annan webbplats.

Ätstörningar

Om man tänker väldigt mycket på mat och vad man äter kan det bero på en ätstörning. Det är vanligt att den som har en ätstörning tänker mycket på sin kropp och är sträng eller dömande mot sig själv.

En ätstörning stör alltid kroppens naturliga funktioner. Det kan vara farligt för kroppen och därför är det viktigt att få hjälp så tidigt som möjligt.

Hit kan du vända dig

Ale ungdomsmottagning Länk till annan webbplats.

Skolsköterska

BUP – Barn- och ungdomspsykiatri, Västra Götalandsregionen Länk till annan webbplats.

Läs mer

Ätstörningar, 1177.se Länk till annan webbplats.

Ätstörningar, umo.se Länk till annan webbplats.

atstörning.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Socialförvaltningen