Länk till startsidan

Missbruk och beroende

Du kan vända dig till socialtjänsten om du, eller någon du känner, har problem med alkohol, narkotika eller spel. Du kan få hjälp, stöd och rådgivning enligt socialtjänstlagen (SoL). I vissa fall kan det bli fråga om tvångsåtgärder enligt lagen om vård av missbrukare (LVM).

Socialmedicinsk mottagning

Känner du att din alkoholkonsumtion ökar, eller att du inte kan sluta med droger själv? På socialmedicinska mottagningen kan du få både medicinsk hjälp och psykosocial behandling. Vi samarbetar med Västra Götalandsregionen och Ale praktiken vårdcentral.

Oftast vänder du dig till oss när du själv tycker att du behöver hjälp, men en del personer kommer till oss till exempel via socialtjänsten.

Medicinsk hjälp

Vår sköterska hjälper dig med över-vakade drogtester, utandningsprover, provtagning för analyser till laboratorier, spärrmedicinering och samtalsstöd. Sköterskan kan även hjälpa till i kontakt med till exempel din läkare.

Psykosocial behanding

Hos våra kuratorer kan du både få individuella samtal och KBT-inspirerad gruppbehandling mot skadligt bruk eller beroende i grupp.

De individuella samtalen anpassas efter dina behov och önskemål.

Kuratorerna erbjuder också stöd i grupp för anhöriga.

Kontakt och ansökan

Du kan ringa direkt till våra kuratorer som arbetar med missbruk och beroende för rådgivning och boka upp till fem samtal med dem. Dessa samtal är kostnadsfria. Behöver du fler tillfällen, hjälper vi dig att ansöka om bistånd hos socialtjänsten.

Rådgivningstelefon 0303-70 52 94

E-post socialmedicin@ale.se

Även du som anhörig kan ringa till rådgivningstelefonen för att få hjälp, stöd eller råd.

Beslut om hjälp och behandling

Så fort som möjligt träffar du en socialsekreterare som kartlägger din livssituation. Sedan får du ett beslut om du kan få hjälp och vilken hjälp du kan få. Om du inte är nöjd med ditt beslut kan du överklaga det.

Överklaga beslut

Allt bistånd enligt SoL sker på frivillig väg. Uppgifter som du lämnar till oss omfattas av sekretess.

Orosanmälan

Är du orolig för någon i din omgivning kan du göra en orosanmälan till socialtjänsten. En orosanmälan kan göras både muntligt och skriftligt. Om du som anmäler vill vara anonym behöver du tänka på att inte uppge ditt namn. När socialtjänsten tar emot en orosanmälan tar vi alltid kontakt med personen som orosanmälan gäller.

Vi utreder om personen vill ansöka om hjälp eller om det finns skäl för tvångsvård enligt LVM. Om personen ej ansöker om hjälp och vi bedömer att det ej finns skäl för tvångsvård avslutas hanteringen av orosanmälan. På grund av sekretess kan vi inte återkoppla till dig som har anmält. Det är viktigt att du tar kontakt med socialtjänsten på nytt om din oro kvarstår eller återuppstår.

Kontakt

Socialmedicinsk mottagning

Rådgivningstelefon

Telefon 0303-70 42 84

E-post socialmedicin@ale.se

Öppettider under sommaren

Veckorna 28, 31 och 32 är telefonen öppen på onsdagar kl. 13.00 – 13.30. Veckorna 29 och 30 är telefonen helt stängd

Ordinarie öppettider

Måndagar kl 8.30-9.00

Onsdagar kl 13.00-13.30

Fredagar kl. 11.30-12.00

 

Hitta hit

Norra Klöverstigen 4–6, Nödinge

Uppdaterades: 11 juni 2024
Informationsägare: Socialförvaltningen