Länk till startsidan

Missbruk och beroende

Du kan vända dig till socialtjänsten om du, eller någon du känner, har problem med alkohol, narkotika eller spel. Du kan få hjälp, stöd och rådgivning enligt socialtjänstlagen (SoL). I vissa fall kan det bli fråga om tvångsåtgärder enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Ansökan om hjälp, stöd eller rådgivning

Du som behöver hjälp kan göra en ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL). Du kan själv göra en sådan ansökan, eller få hjälp av en förvaltare eller god man om du har en sådan. En ansökan kan göras både muntligt och skriftligt.

Så fort som möjligt träffar du en socialsekreterare som kartlägger din livssituation. Sedan får du ett beslut om du kan få hjälp och vilken hjälp du kan få. Om du inte är nöjd med ditt beslut kan du överklaga det.

Överklaga beslut

Allt bistånd enligt SoL sker på frivillig väg. Uppgifter som du lämnar till oss omfattas av sekretess.

Orosanmälan

Är du orolig för någon i din omgivning kan du göra en orosanmälan till socialtjänsten. En orosanmälan kan göras både muntligt och skriftligt. Om du som anmäler vill vara anonym behöver du tänka på att inte uppge ditt namn. När socialtjänsten tar emot en orosanmälan tar vi alltid kontakt med personen som orosanmälan gäller.

Vi utreder om personen vill ansöka om hjälp eller om det finns skäl för tvångsvård enligt LVM. Om personen ej ansöker om hjälp och vi bedömer att det ej finns skäl för tvångsvård avslutas hanteringen av orosanmälan. På grund av sekretess kan vi inte återkoppla till dig som har anmält. Det är viktigt att du tar kontakt med socialtjänsten på nytt om din oro kvarstår eller återuppstår.

Rådgivningstelefonen missbruk och beroende

Du kan också ringa direkt till våra kuratorer som arbetar med missbruk och beroende för rådgivning och boka upp till fem samtal med dem. Dessa samtal är kostnadsfria. Behöver du fler tillfällen, hjälper vi dig att ansöka om bistånd hos socialtjänsten.

Även du som anhörig kan ringa till rådgivningstelefonen för att få hjälp, stöd eller råd.

Kontakt

Rådgivningstelefon

Telefon 0303-70 42 84

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndagar kl 8.30-9.00

Onsdagar kl 13.00-13.30

Fredagar kl. 11.30-12.00

Fick du hjälp av informationen på sidan?Godkännande av datalagring (obligatorisk) * (obligatorisk)
Godkännande av datalagring (obligatorisk)

Uppdaterades: 23 november 2023
Informationsägare: Socialförvaltningen