Länk till startsidan

Misstanke om barn som far illa

Om du får veta eller misstänker att barn eller ungdomar i Ale kommun på något sätt far illa bör du göra en orosanmäla till individ- och familjeomsorgen.

Vem kan jag prata med?

Vuxna och barn som har problem inom familjen kan vända sig till socialtjänsten för att få information om vilken hjälp som finns. Innan du gör en anmälan kan du ta kontakt med socialtjänsten för att diskutera din oro. Är du osäker på om du ska göra en anmälan eller inte är du välkommen att ringa oss för rådgivning.

Du som privatperson kan på grund av sekretess inte få återkoppling eller annan information kring vad som händer efter det att orosanmälan inkommit.

Vill du vara anonym?

Det går att göra en orosanmälan anonymt, det vill säga utan att du lämnar ditt namn. Tänk då på att inte presentera dig med namn när du ringer eller att ditt namn finns med i adress eller innehåll om du skickar din anmälan med post eller e-post.

Hur ska jag anmäla?

Det finns flera sätt att lämna en orosanmälan för den som bor eller vistas i Ale kommun. Om din anmälan rör en person som bor i annan kommun behöver du kontakta den kommunen i stället.

Det finns också utskrivna blanketter för anmälan som finns på kontaktcenter, i entrén på kommunhuset i Nödinge, eller i receptionen på individ- och familjeomsorgen på Södra Klöverstigen 1 i Nödinge.

Skyldighet att anmäla

Personer som arbetar i verksamheter som berör barn och ungdom, till exempel inom skolan, hälso- och sjukvården och inom socialtjänsten, har anmälningsskyldighet enligt lag.

Vad händer sedan?

När du har lämnat in en orosanmälan har socialtjänsten 14 dagar på sig att göra en förhandsbedömning som avslutas med att socialtjänsten inleder eller inte inleder en utredning.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Socialförvaltningen