Länk till startsidan

Funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning har rätt att få stöd och service för att kunna leva som andra och aktivt ta del i samhället. Här kan du läsa om det stöd och den service kommunen kan ge.

Stöd och insatser till vissa funktionshindrade

Du kan få stöd och insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Du behöver uppfylla vissa kriterierna för att kunna ha rätt till en LSS insats.

Om du inte uppfyller kriterierna för LSS, eller om du behöver stöd med något annat, kan du ansöka enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Ansvaret för det verksamhetsområde som rör funktionshinder regleras främst i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) men även i socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Kommunens insatser ska präglas av respekt för den enskilde och bygga på inflytande och delaktighet.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Länk till annan webbplats.

Socialtjänstlagen (SoL) Länk till annan webbplats.

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Länk till annan webbplats.

Resor och transporter

Om du inte klarar av att resa med allmänna kommunikationer som till exempel buss eller om du har väsentliga svårigheter att förflytta dig så kan du ansöka om färdtjänst.

Olika typer av hjälp till transport eller resor för dig som har en funktionsnedsättning

Tolk

Behöver du tolk i dina kontakter med oss? Kontakta oss.

Tolk

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Socialförvaltningen