Länk till startsidan

Faderskap och föräldraskap

Om föräldrarna inte är gifta med varandra när ett barn föds måste faderskap eller föräldraskap fastställas. Anledningen är främst att barnets juridiska rättigheter ska tas tillvara.

Varför ska föräldraskap fastställas?

Att fastställa föräldraskapet är lagstadgat då barnet har rätt att få uppgifter om sitt biologiska ursprung. Det innebär att ni som ogifta föräldrar är skyldiga att medverka i utredningen. Om detta inte fastställs genom bekräftelse kan det bli aktuellt med att det fastställs i domstol.

Om barnet ska ha den andre förälderns efternamn kan namnet inte registreras förrän faderskapet eller föräldraskapet är fastställt. Det är bland annat därför viktigt att detta fastställs så tidigt som möjligt. Utredningen kan påbörjas före barnets födelse.

Digital föräldraskapsbekräftelse

Du kan bekräfta föräldraskap via en e-tjänst på Skatteverkets webbplats. Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera föräldraskap via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det är även möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst. Bekräftelsen är viktig då dent gör att barnet juridiskt knyts till den förälder som inte fött barnet.

Bekräfta att du blivit förälder, Skatteverket Länk till annan webbplats.

Familjerätten kan utreda föräldraskapet

Du kan fortfarande göra en föräldraskapsbekräftelse genom ett besök och utredning på familjerätten om du hellre vill detta, eller om det föreligger någon som helst osäkerhet kring föräldraskap eller regler. I samband med besöket kan ni göra anmälan om gemensam vårdnad.

Du behöver kontakta familjerätten om

  • Modern och partnern bor inte tillsammans
  • Modern och partnern är inte oöverens om faderskapet
  • Modern eller partnern önskar att kommunen gör en rättsgenetisk undersökning (DNA)
  • Modern är ensamstående och har inseminerat sig i eller utanför Sverige.

Familjerätten kan kontakta modern

Efter att barnet är fött skickar Skatteverket meddelande till kommunen om inte föräldraskap fastställts hos Skatteverket inom två veckor. En handläggare på familjerätten kontaktar då modern per post för att påbörja processen att fastställa faderskap/föräldraskap.

Vid mötet för föräldraskapsutredning kan faderskapet bekräftas direkt och då kan ni göra en anmälan om gemensam vårdnad

  • Föräldraskap ska fastställas i den kommun där modern är folkbokförd vid barnets födelse.
  • Kontrollera att du är folkbokförd i Ale kommun på Skatteverkets webplats.
  • Ni som föräldrar kan påbörja föräldraskapsutredningen innan barnet är fött, från och med cirka två månader innan förlossningsdatum.
  • Ni behöver ha med er giltiga legitimationer till mötet för föräldraskapsutredning.
  • Om ni är ett par och barnet har tillkommit genom öppen donator där samtycke finns, så behöver ni ha med er dokumenation som styrker samtycke till den assisterade befruktningen.

Utredning kan påbörjas före barnets födelse

Om modern begär att en utredning före barnets födelse medn utredning godkänner bekräftelsen först när barnet är fött. Det finns ingen uttrycklig skyldighet för att inleda en utredning före barnets födelse men det är en fördel om utredningen kan påbörjas tidigt så att föräldraskapet kan fastställas så snart som möjligt efter barnets födelse.

Kontakta familjerätten

Du når familjerätten på telefon 0303-70 30 00 under telefontiden på tisdag-fredag kl 08.30­–09.30 .

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 18 juni 2024
Informationsägare: Socialförvaltningen