Länk till startsidan

Adoption

Har du frågor eller funderingar kring adoption? Då kan du vända dig till en av våra socialsekreterare på familjerättsenheten.

Internationella och nationella adoptioner

En adoption innebär att barnet får en ny familj och en ny släkttillhörighet, såväl känslomässigt som juridiskt. Eftersom en adoption är ett livsavgörande och definitivt beslut för barnet ställer samhället särskilda krav på den som vill adoptera.

Familjerätten handlägger internationella och nationella adoptioner. Barnets intressen i adoptionsprocessen företräds av socialnämnden via familjerättshandläggare.

Socialnämnden delar ansvar med ursprungslandet

Ansvaret för internationella adoptioner delas mellan ursprungslandet, som ansvarar för att barnet är tillgängligt för adoption, och socialnämnden, som ansvarar för att föräldrarna är lämpade och förberedda.

I nationella adoptionsärenden, till exempel adoption av makes eller makas barn utreder socialtjänsten lämplighet på begäran av domstol, som tar in utredningen som ett underlag till sitt beslut.

Adoption kräver medgivande från socialnämnden

För att få adoptera ett barn måste du ha ett medgivande från kommunens socialnämnd. Det innebär att en socialsekreterare på familjerättsenheten gör en medgivandeutredning i din familj. Det är socialnämnden som, efter denna medgivandeutredning, fattar beslut om medgivandet.

Obligatorisk föräldrautbildning

Den som vill adoptera ett barn från utlandet ska ha genomfört en av kommunen anvisad föräldrautbildning innan socialnämnden kan lämna medgivande att ta emot ett utländskt barn för adoption.

Kontakta familjerätten

Du når familjerätten på telefon 0303-70 30 00 under telefontiden på tisdag–fredag kl 08.30­–09.30.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Socialförvaltningen