Länk till startsidan

Sjukvård och tandvård

Den vård du behöver ges ofta av både kommun och region. Tillsammans ansvarar vi för den hälso- och sjukvård du får vare sig det är i hemmet eller på sjukhus.

Regionens ansvar

Regionen har det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvård. En region får genom avtal överlåta ansvar till kommunen för hälso- och sjukvård i hemmet. Ett sådant avtal finns hos oss i Västra Götaland.
Hälso- och sjukvårdsavtalet, vardsamverkan.se Länk till annan webbplats.

Kommunens ansvar

Kommunen i sin tur ansvarar för hälso- och sjukvården på särskilda boenden för äldre, korttidsboenden samt bostäder med särskild service och daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Det här är det som idag kallas kommunal primärvård och som tidigare kallades hemsjukvård.

Privata vårdgivare

Det finns privata vårdgivare som utför hälso-och sjukvård på uppdrag från regioner och/eller kommuner. Exempelvis sjukhus, vårdcentraler, vård- och omsorgsboenden och daglig verksamhet.

Hälso- och sjukvårdslagar

Hälso- och sjukvårdslagen, riksdagen.se Länk till annan webbplats.

Patientlagen, riksdagen.se Länk till annan webbplats.

Patientsäkerhetslagen, riksdagen.se Länk till annan webbplats.

Patientnämnden

Alla ska få vård av god kvalitet och ett gott bemötande. Om du inte är nöjd kan du lämna synpunkter eller klaga. Du kan också komma med idéer och förslag på hur vården kan bli bättre. Kontakta i första hand den verksamhet i kommunen där du har fått vård och behandling t ex hemsjukvård. De har skyldighet att ta emot och bemöta dina synpunkter eller klagomål.

Du kan också vända dig till patientnämnden om du vill ha stöd i kontakten med vården. Du kan få information om dina rättigheter och råd om vilka andra myndigheter du kan kontakta eller anmäla till, om det behövs. Det går bra att vara anonym i kontakten med patientnämnden och på samma sätt som i hälso- och sjukvården råder sekretess. Utredarna har bred kunskap och erfarenhet av hälso-, sjuk- och tandvård samt juridik. Det kostar inget att vända sig till patientnämnden.

Patientnämnden, VG-regionen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Socialförvaltningen