Länk till startsidan

Misstanke om vuxen som far illa

Om du får veta eller misstänker att en vuxen (över 20 år) far illa på något sätt bör du anmäla det. Det kan exempelvis handla om att du misstänker att någon är utsatt för våld i nära relation eller att någon har problem med missbruk.

Vill du ha råd?

Innan du gör en anmälan kan du ta kontakt med socialtjänsten för att diskutera din oro.

Är du osäker på om du ska göra en anmälan eller inte är du välkommen att ringa oss för rådgivning via kontaktcenter på telefon 0303-70 30 00.

Anonym anmälan

Det går att göra en anmälan anonymt, det vill säga utan att man lämnar sitt namn. Tänk då på att inte presentera dig med namn när du ringer eller att ditt namn finns med i adress eller innehåll om du mailar in din orosanmälan.

Hur kan du anmäla?

Det finns flera sätt att lämna in orosanmälan på, se alternativen nedan. Observera att anmälan gäller den som bor eller vistas i Ale kommun. Rör anmälan en annan kommun behöver du kontakta den kommunen i stället.

Vad händer sedan?

Du kan inte få återkoppling eller annan information kring vad som händer efter det att orosanmälan inkommit på grund av sekretess.

När du väl lämnat in en orosanmälan har socialtjänsten 14 dagar på sig att göra en så kallad förhandsbedömning som avslutas med att socialtjänsten inleder eller inte inleder en utredning.

Skyldighet att anmäla

Personer som arbetar i verksamheter som berör vuxna, till exempel inom hälso- och sjukvården och inom socialtjänsten har anmälningsskyldighet enligt lag.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 17 juni 2024
Informationsägare: Socialförvaltningen