Länk till startsidan

Vårdnad, boende, umgänge

När föräldrar har frågor eller problem kring barnens vårdnad, boende eller umgänge kan familjerätten ge hjälp för att komma vidare.

Hjälp att få när relationen kört fast

När föräldrar inte lever tillsammans kan det var svårt att samarbeta om barnen. Lyckas man inte lösa problemen på egen hand så finns det hjälp att få. Då är föräldrar välkomna till familjerätten på samarbetssamtal. Samtalen är till för att hjälpa föräldrar att komma överens i frågor som rör barnen och att hitta ett bra samarbete mellan föräldrarna. Samarbetssamtal kan leda till överenskommelser eller juridiskt bindande avtal.

Om föräldrar inte kommer fram till någon överenskommelse kan de vända sig till domstol för att få frågan avgjord. Domstolen kan i dessa ärenden begära att en utredning, om vårdnad, boende eller umgänge, görs av familjerätten.

Barnets rätt till umgänge med föräldrar och andra närstående

Lagen (Föräldrabalken) utgår från barnets rätt till kontakt med båda föräldrarna. Barnet kan bo växelvis eller bo hos den ena föräldern och ha ett umgänge med den andra föräldern. Föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att barnets umgänge med den förälder det inte bor tillsammans med tillgodoses så långt som möjligt.

Barnet har också rätt till umgänge med andra närstående. Umgänget ska utformas utifrån barnets behov. Båda föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge tillgodoses.

Kontakta familjerätten

Kontakta familjerättsenheten om du har frågor som handlar om möjligheten för föräldrar och barn att få hjälp när man har svårt att samarbeta om barnen. Vi kan även svara på frågor om lagen som handlar om vårdnad, boende och umgänge och hur man gör om man måste gå till domstolen för att man inte överens om barnen.

Du når familjerätten på telefon 0303-70 30 00 under telefontiden på tisdag–fredag kl 08.30­–09.30.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Socialförvaltningen