Länk till startsidan

Familjestöd

Familjen är en helhet där alla familjemedlemmar påverkar varandra. Livet kan gå upp och ner för oss alla, och ibland kan man behöva stöd för att komma vidare ur svåra situationer.

Vad kan familjebehandlare hjälpa till med?

Familjebehandlarnas målgrupp är barn och unga 0–21 år och deras familjer. Vanliga frågor kan handla om konflikter inom familjen, oro över barn och ungdomars mående, svårigheter att prata med och förstå varandra, eller behov av att skapa mer fungerande vardagsrutiner hemma.

Genom samtal med hela eller delar av familjen, arbetar vi tillsammans för att stärka relationerna inom familjen. Alltid med barnet/ungdomens bästa i fokus.

Ansökan

Till familjestöd kan du söka själv eller genom socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen. För att träffa en behandlare kan du kontakta familjestöd på servicetelefonen och boka in upp till fem tillfällen.

Är du över 18 år och har funderingar kring ditt bruk av alkohol eller droger kan du ringa till rådgivning gällande missbruk och beroende.

Vi har lokaler i Älvängen och Nödinge där vi kan träffas. Vi kan också komma hem till dig, eller ses där det fungerar bäst för dig. Det är kostnadsfritt att träffa en familjebehandlare.

Målgrupp 0–6 år

Familjecentralen

Om du har barn som är 0–6 år kan du vända dig direkt till våra föräldrarådgivare på Älvbarnens familjecentral.

Öppna förskolan

öppna förskolan erbjuds du som förälder att tillsammans med ditt/dina barn leka, sjunga, pyssla och umgås. Här arbetar en pedagog och 2 föräldrarådgivare som kan svara på frågor om barns utveckling, lärande och intressen men också om ditt föräldraskap och förskola. Det går att boka samtal med föräldrarådgivare om man känner behov av stöttning i föräldraskapet.

Alkohol och droger

Om du har du har oro över att ditt barn dricker alkohol eller använder droger kan du vända dig direkt till Mini-Maria.

Stödgrupper

Familjestöd erbjuder även stödgrupper för barn och föräldrar.

Fjärilen

Fjärilen erbjuder kunskap och stöd till barn där någon i barnets närhet har ett har en psykisk ohälsa och/eller ett missbruk eller beroende.

Skilda Världar

Skilda Världar är en stödgrupp som vänder sig till barn i åldern 8–12 år som har föräldrar som har separerat.

Föräldrautbildning

Föräldrastödsprogram ABC

Föräldrastödsprogrammet ABC, Alla Barn i Centrum, är till för dig som har barn i åldern 3–12 år. ABC syftar till att stärka relationen mellan barn och föräldrar. Utbildningen består av 4 grupptillfällen på 2 timmar.

Ale kommun erbjuder 3–5 grupper per termin. I samband med skolstart informerar vi på Unikum och lägger ut anmälningsformulär för terminens ABC-grupper.

För frågor eller intresseanmälan kontakta familjestod@ale.se eller ring oss på telefon 0303‑70 37 53.

Päronguiden

Päronguiden är ett stödkoncept i flera steg som är framtaget av Ale kommun för dig som är förälder till en treåring, sexåring, nioåring, tolvåring eller tonåring. Materialet bygger på forskning runt föräldrastödsprogram samt beprövad erfarenhet från familjebehandling i Ale kommun. Päronguiden är tänkt som en hjälp till dig som förälder att skapa trygga relationer med dina barn, knyta nya kontakter med föräldrar i samma situation och informera om vilket stöd som Ale kommun kan ge dig i din föräldraroll.

Kontakt

Familjestöd

Telefon 0303‑70 37 53

E-post kommun@ale.se

Öppettider under sommaren v 29-32

Tisdag kl 10-11

Torsdag kl 13-14

övrig tid hänvisar vi till mejlen.

Ordinarie öppettider

Måndag 10-11

Tisdag 9-11

Onsdag 13-14

Torsdag 13-14

Fredag 10-11

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 25 juni 2024
Informationsägare: Socialförvaltningen