Länk till startsidan

Äldre

Vi arbetar för att du som är 65 år eller äldre ska få leva och bo självständigt under trygga förhållanden och har en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Vi erbjuder därför stöd, service och omvårdnad av många olika slag.

Äldre person på en solig äng.

Foto: Sasha Nazim/Mostphotos.

Välkommen till äldreomsorgen i Ale kommun

I Ale kommuns äldreomsorg arbetar vi med gemensamma värderingar om hur vi ska bemöta varandra utifrån ett salutogent förhållningssätt. Ambitionen är att förhållningssättet ska kunna införlivas och att äldre människor med stöd från Äldreomsorgen, ska uppleva möjlighet till värdigt liv och välbefinnande.

Ledorden för bemötande, för all personal inom äldreomsorgen i Ale;

  • Delaktighet och självbestämmande
  • Bemötande och integritet
  • Trygghet och meningsfullhet

Delaktighet och självbestämmande

För oss betyder det att vi i alla möten med dig visar dig intresse, frågar och är lyhörda för dina behov. Vi vill verka för ditt medinflytande och därigenom skapa förutsättningar för ditt självbestämmande. Genom detta ges du möjlighet att själv påverka och ha inflytande över din vardag.

Bemötande och integritet

För oss betyder det att vi i alla möten med dig ser dig i nuet, och just för den unika människa du är. Vi bekräftar dig och ser dig, vi tar dig på allvar och möter dig med öppenhet, tillit och empati. Vi visar respekt för din integritet och ditt privata liv.

Trygghet och meningsfullhet

För oss betyder det att vi i alla möten med dig, arbetar för att bidra till att just du ska uppleva en meningsfullhet, utefter dina egna förutsättningar och önskemål. Vi är medvetna om den lilla handlingens betydelse, och anstränger oss i varje möte med dig att förmedla trygghet, och visar en vilja att även förstå det outtalade.

Det här erbjuder vi dig

Gott bemötande

Vi bemöter dig med öppenhet, tillit och respekt

Fast omsorgskontakt för dig som bor i ordinärt boende

Alla som har hemtjänstinsatser får en fast omsorgskontakt som ansvarar för utförandet av dina insatser. Den fasta omsorgskontakten ingår i den personalgrupp som ansvarar för utförandet av dina insatser samt är alltid en utbildad undersköterska. Den fasta omsorgskontakten utformar i dialog med dig och om du så önskar även med dina närstående, hur omsorgen utifrån biståndsbeslutet ska utformas. Den fasta omsorgskontakten är den person du i första hand vänder dig till när du upplever att dina behov och önskemål förändras. Fast omsorgskontakt är sedan 2022 lagstadgat inom ordinärt boende

Fast omsorgskontakt, socialstyrelsen.se Länk till annan webbplats.

Kontaktperson för dig som bor på särskilt boende

Som en del av vårt kvalitetsarbete erbjuder vi dig en kontaktperson inom den personalgrupp som ansvarar för utförandet av dina insatser. Kontaktpersonen ansvarar för samordning av stöd och insatser för att kunna ge en individuellt inriktad omsorg. Kontaktpersonen utformar i dialog med dig och om du så önskar även med dina närstående, hur omsorgen utifrån biståndsbeslutet ska utformas. Kontaktpersonen är den person du i första hand vänder dig till när du upplever att dina behov och önskemål förändras.

Genomförandeplan

Du får stöd av din kontaktperson/fast omsorgskontakt att utifrån en dialog er emellan, utforma din genomförandeplan. Genomförandeplanen innehåller uppgifter om hur de biståndsbeslutade insatserna ska utföras, utifrån dina individuella önskemål. Genomförandeplanen innehåller också möjligheter att dokumentera vad värdigt liv och välbefinnande innebär för dig.

Synpunkter

Har du har synpunkter på vårt samarbete eller kvaliteten på äldreomsorgens insatser. Skicka gärna in dina synpunkter om vårt arbete genom att antingen:

  • Ringa in dina synpunkter till kontaktcenter på telefon 0303-70 30 00
  • Skicka in dina synpunkter till e-post till kommun@ale.se
  • Fylla in blanketten om synpunktshantering som du kan få av personalen inom äldreomsorgen eller hos Kontaktcenter.

Tolk

Behöver du tolk i dina kontakter med oss? Kontakta oss.

Tolk

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Socialförvaltningen