Länk till startsidan

Dödsfall och begravning

När du som anhörig eller vän mister en närstående ställs du inför sorg och saknad, men också inför praktiska frågor kring begravning, bouppteckning och dödsboanmälan.

Att tänka på vid ett dödsfall

Du som anhörig bör snarast efter din anhöriges dödsfall:

  • Kontakta en auktoriserad begravningsbyrå
  • Säga upp alla kontrakt/avtal (hyreskontrakt, el, telefon, tidning, bredband, trygghetslarm etc.)
  • Göra adressändring genom Skatteverket till den som ska förvalta dödsboet
  • Ta reda på om försäkringar finns

Om du tror att det kan bli aktuellt med dödsboanmälan

  • Stoppa alla betalningar (autogiron, bokade betalningar etc.)
  • Avvakta med inbetalning av alla räkningar
  • Kontakta dödsbohandläggare i kommunen via Ale på telefon 0303-70 30 00.

Dödsboanmälan

Ibland kan man göra en dödsboanmälan i stället för en bouppteckning. Så gör man om den som har dött inte har några pengar eller ägodelar, eller om den dödes tillgångar bara räcker till att betala för begravningen och andra kostnader som beror på dödsfallet. Vid en dödsboanmälan får man mer hjälp av kommunen än om man gör en bouppteckning.

Om den som har dött äger fast egendom eller tomträtt kan man inte göra någon dödsboanmälan.

När man gör en dödsboanmälan ska man kontakta kommunens dödsbohandläggare. Då får man inte röra vare sig bostad eller tillgångar innan dödsbohandläggaren har börjat jobba med dödsfallet. Sedan prövar och upprättar socialnämnden dödsboanmälan om förutsättningarna är uppfyllda.

Tjänsten är kostnadsfri.

Kontakta kommunens kontaktcenter, telefon 0303-70 30 00, e-post till kommun@ale.se.

Om ingen anhörig finns som kan ordna begravningen

Ibland kan den kommun där den avlidne senast var folkbokförd ansvara för att beställa begravning och förvalta dödsboet, till exempel om den avlidne inte har några arvtagare som kan ordna med begravningen. Då tar kommunen ut en avgift.

Bouppteckning

När någon har dött ska dödsboet göra en bouppteckning. Då går man igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och eventuell efterlevandes tillgångar och skulder.

De som ansvarar för dödsboet är den dödes sambo eller maka om det finns någon och de som ärver den döde enligt lag och/eller på grund av testamente.

Bouppteckningen ska lämnas till Skatteverket inom tre månader. Du som anhörig kan själv göra bouppteckningen och skicka in den till Skatteverket. Bouppteckningsblankett kan beställas från Skatteverket på telefon 0771-567 567 eller anmälas på Skatteverkets webbplats Skatteverket, bouppteckning Länk till annan webbplats.

Begravningslagen Länk till annan webbplats.

Ärvdabalk Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Fick du hjälp av informationen på sidan?Godkännande av datalagring (obligatorisk) * (obligatorisk)
Godkännande av datalagring (obligatorisk)

Uppdaterades: 17 november 2023
Informationsägare: Socialförvaltningen