Länk till startsidan

Dödsfall och begravning

När du som anhörig eller vän mister en närstående ställs du inför sorg och saknad, men också inför praktiska frågor kring begravning, bouppteckning och dödsboanmälan.

Att tänka på vid ett dödsfall


Som anhörig kan det vara mycket att tänka på första tiden efter ett dödsfall. På Efterlevandeguiden, Efterlevandeguiden.se Länk till annan webbplats. finns stöd till dig som närstående i processen avveckling av ett dödsbo.

När dödsbodelägare/arvtagare saknas


I fall då den avlidne saknar dödsbodelägare/arvtagare eller om dessa är okända kan man vända sig till folkboföringskommunen för att få vidare hjälp. Om kommunen provisoriskt behöver förvalta dödsboet i väntan på att någon tar vid har kommunen rätt att ut en avgift.

Bouppteckning


När någon avlider ska dödsboet göra en bouppteckning och lämna in till Skatteverket. En bouppteckning kan man själv göra på Skatteverkets hemsida Bouppteckning, Skatteverket Länk till annan webbplats.

Dödsboanmälan

Om den avlidne helt saknar tillgångar eller om tillgångarna endast täcker de kostnader som tillkommer i samband med dödsfallet har man rätt att ansöka om en dödsboanmälan hos kommunen. En dödsboanmälan ersätter en bouppteckning och om ansökan om dödsboanmälan beviljas skickas den in till Skatteverket via kommunens dödsbohandläggare.

Om den avlidne äger fast egendom eller tomträtt finns inte fog för att ansöka om dödsboanmälan.

För att komma i kontakt med dödsbohandläggare ringer man till kommunens kontaktcenter och ber om att bli kopplad till dödsbohandläggare.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 13 juni 2024
Informationsägare: Socialförvaltningen