Länk till startsidan

Transport och besök

Om du har svårt att resa på egen hand kan du få hjälp med dina resor av Ale kommun eller Västra Götalandsregionen.

Vilka resor kan jag får hjälp med?

Färdtjänst finns för dig som har svårt att resa på egen hand. Precis som i den övriga kollektivtrafiken reser du tillsammans med andra men i personbil, rullstolsbil, rullstolsbuss eller flexlinjebuss.

En sjukresa är en resa mellan ditt hem och en vårdgivare, till exempel läkare, sjukgymnast, tandläkare eller kurator. Alla sjukresor grundar sig på en medicinsk bedömning. Din vårdgivare bestämmer om du har rätt till sjukresa.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade gäller normalt på gator, vägar och allmänna parkeringsplatser som står under kommunens förvaltning.

Du som har en funktionsnedsättning kan få hjälp att ta dig till och från aktiviteter genom att en ledsagare reser med dig.

Seniorbiljett

Ale kommun erbjuder även fria kollektivtrafikresor inom zon B (Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Stenungsund och Tjörn) till alla kommuninvånare som fyllt 65 år.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Socialförvaltningen