Länk till startsidan

Kontaktperson, kontaktfamilj, familjehem

Kontaktperson, kontaktfamilj och familjehem är insatser som du kan ansöka om när barnet eller ungdomen för en längre eller kortare tid behöver få stöd och stimulans i en annan miljö.

Kontaktperson eller kontaktfamilj

Barn kan behöva fler vuxna än föräldrarna som kan erbjuda omsorg och stimulans. En kontaktfamilj eller kontaktperson stöttar och finns till för ett eller flera barn under en kortare eller längre tid. Kontaktfamiljen tar emot ett barn eller syskon någon eller några gånger i månaden. Kontaktpersonen träffar barnet eller ungdomen någon eller några gånger i veckan/månaden.

För föräldrarna kan denna kontakt vara en frist och en trygghet i vardagslivet. Att det finns andra vuxna som ser och bryr sig om deras barn.

Vem kan få en kontaktperson eller kontaktfamilj?

En kontaktperson eller kontaktfamilj kan ge stöd åt en medmänniska eller familj under en tid. Stöd kan ges till:

 • Förälder som behöver avlastning och/eller stöd i föräldrarollen.
 • Barn eller ungdom som har det svårt i hemmet, i skolan, på fritiden eller med kompisar.
 • Personer som har missbruksproblem.

Hur utses en kontaktfamilj?

Kontaktfamiljer ska ha intresse och tid i vardagen för att ta emot ett barn i sitt hem några gånger i månaden. Alla blivande kontaktfamiljer utreds noga genom:

 • hembesök
 • intervjuer
 • registerutdrag (till exempel kommunens socialregister, polisens misstanke- och belastningsregister, kronofogdemyndigheten och försäkringskassan).

Familjehem

Svårigheter i en familj kan leda till att barn och unga för en längre eller kortare tid behöver bo i en annan familj. Barn och unga mellan 0 och 18 år kan placeras i familjehem. Orsaken kan vara att föräldrarna har problem med missbruk, sjukdom eller att föräldern av annan anledning inte kan ge barnet vad det behöver. Placering i familjehem kan också behövas om barnet själv har problem.

Familjehemmet ska öppna sitt hem och sin familj för barnet, dela det med barnets föräldrar och samarbeta med socialtjänsten. Barn som bor i familjehem ska nästan alltid ha kontakt med sina föräldrar och släkt. Samarbetet med dem är en viktig del i uppdraget som familjehem. Familjehemmet har ansvaret för den dagliga omsorgen, men socialtjänsten finns alltid till hands för vägledning. Socialtjänsten följer även regelbundet upp hur barnet har det och barnet kan vända sig till sin socialsekreterare för hjälp och stöd.

Barn i familjehem får som grupp lägre skolresultat än andra barn. Ale kommun arbetar med metoden Skolfam Länk till annan webbplats. som är en arbetsmodell som syftar till att höja skolresultatet för barn i familjehem. Skolfam består av ett team med en psykolog, en specialpedagog och en socialsekreterare som jobbar tillsammans med barnet för att öka chanserna för barnet att lyckas i skolan.

Så här utses ett familjehem

Många gånger kan släktingar eller andra närstående bli familjehem för barnet och ska alltid komma i fråga i första hand. Om det inte finns något lämpligt hem i barnets närhet kan det flytta till ett familjehem som socialtjänsten rekryterar. Ofta ger föräldrarna sitt samtycke, men det förekommer också att barnet placeras i familjehem mot föräldrarnas vilja.

Familjerna ska ha ett stabilt och ordnat liv, både socialt och ekonomiskt. Det är viktigt att familjehemmet:

 • Har engagemang, tid och utrymme för att ta emot andras barn i sitt hem.
 • Samarbetar med barnets biologiska föräldrar, för att barnet ska må så bra som möjligt.
 • Samarbetar med socialtjänsten och andra verksamheter som är viktiga för barnet.

Alla blivande familjehem utreds noga genom:

 • hembesök
 • intervjuer
 • registerutdrag (till exempel kommunens socialregister, polisens misstanke- och belastningsregister, kronofogdemyndigheten och försäkringskassan).

Ansök om kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem

Att få en kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem kostar dig ingenting.

Du kontaktar oss på telefon 0303-70 30 00 eller e-post kommun@ale.se.

Vill du bli kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem?

Vi behöver alla sorters kontaktpersoner, kontaktfamiljer och familjehem. Det viktigaste är att de vuxna är trygga och stabila och har tid. Om du har ett stabilt och ordnat liv, både socialt och ekonomiskt, och känner att du vill göra en insats kan du anmäla ditt intresse.

Anmälan för att bli kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem, Familjehem Sverige Länk till annan webbplats.

Familjehem

Vad innebär det att vara familjehem?

Som familjehem öppnar ni ert hem och er familj för barnet. Ni delar föräldraskapet med barnets biologiska föräldrar och samarbetar med socialtjänsten. Familjehem är det man förr i tiden kallade för fosterhem.

Barn som bor i familjehem ska nästan alltid ha kontakt med sina föräldrar och släkt. Samarbetet med dem är en viktig del i uppdraget som familjehem. Familjehemmet har ansvaret för den dagliga omsorgen, men socialtjänsten finns alltid till hands för vägledning, hjälp och stöd.

Vilka barn behöver ett familjehem?

Barnen som behöver komma till ett familjehem är, som alla människor, olika. Vad de har gemensamt är att deras föräldrar av olika orsaker inte kan ge dem den trygghet och den omsorg de behöver. Föräldrarna kan exempelvis ha missbruksproblem eller lida av psykisk sjukdom. Det sätter självklart sina spår hos barnen. Innan ett barn flyttar till er får ni all den information ni behöver om barnet för att på bästa sätt förstå och kunna ta hand om barnet.

Kontaktfamilj och kontaktperson

Vad innebär det att vara kontaktfamilj?

Som kontaktfamilj tar du eller ni emot ett barn eller ett syskonpar i ert hem någon eller några helger i månaden. När barnet kommer på besök gör ni vanliga saker. Spännande utflykter är inte det viktiga, huvudsaken är att du tar dig tid för barnet.

Vad innebär det att vara kontaktperson?

Som kontaktperson är du ett extra stöd, ofta för en ungdom, som behöver en vuxen förebild utöver mamma eller pappa. Ditt uppdrag kan handla om att hjälpa till att skapa en bättre fritid eller hjälpa till att bryta negativa mönster. Ni träffas en gång i veckan och gör något tillsammans, ibland oftare eller ibland mer sällan.

Vilka barn behöver en kontaktfamilj eller kontaktperson?

Det finns många olika anledningar till att barn kan behöva en extrafamilj eller en extra vuxen. Barnets förälder är oftast ensamstående och har begränsad möjlighet till avlastning. Gemensamt för alla barnen är att de behöver fler trygga vuxna som har tid för dem.

Praktisk information

Vad krävs för att hjälpa till?

 • en stabil situation
 • engagemang, tid och utrymme för att ta emot andras barn i ert hem
 • möjlighet att samarbeta med barnets biologiska föräldrar för att barnet ska må så bra som möjligt
 • möjlighet att samarbeta med socialtjänsten och andra verksamheter som är viktiga för barnet

Hur går en utredning till?

Alla blivande familjehem, kontaktpersoner och kontaktfamiljer utreds noga genom:

 • hembesök
 • intervjuer
 • registerutdrag (till exempel kommunens socialregister, polisens misstanke- och belastningsregister, kronofogdemyndigheten och försäkringskassan).

Utredningstiden kan variera mellan några veckor och ett par månader beroende på hur vi kan få ihop tider för att träffas. Det viktigaste är att vi får möjlighet att lära känna varandra för ett fortsatt samarbete.

Vilket stöd får man?

Familjen och socialtjänsten har regelbundna träffar för stöd och vägledning i uppdraget. Du får en grundutbildning, du erbjuds kontinuerligt föreläsningar, utbildningar och möjlighet att träffa andra familjer med liknande uppdrag.

Socialtjänsten finns till hands för vägledning och följer regelbundet upp hur barnet har det. Barnet kan själv alltid vända sig till sin socialsekreterare för hjälp och stöd.

Vilken ersättning får man?

Ersättningen är uppdelad i två delar:

 • En del kallas omkostnadsersättning och ska täcka barnets omkostnader
 • En del är arvode, vilket är ersättning till familjehemmet.

Ale kommun följer Sveriges Kommuner och Regioners rekommendationer om ersättning till familjehem, kontaktpersoner och kontaktfamiljer.

Ersättningar till kontaktfamiljer och familjehem, skr.se Länk till annan webbplats.

Mer information och intresseanmälan

Vill du veta mer om att bli familjehem, kontaktperson eller kontaktfamilj?
Fyll i formuläret nedan eller ta kontakt med kontaktcenter på telefon 0303-70 30 00 så hjälper de dig vidare.
Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 31 maj 2024
Informationsägare: Socialförvaltningen