Länk till startsidan

Stöd till familjen

Behoven av råd, stöd och hjälp kan se olika ut beroende på din situation. Kommunen har därför olika former av stöd och verksamheter som riktar sig till familjer. Hos oss finns flera möjligheter till stöd för dig som förälder eller till er som familj.

Familjerätten

Om ni som föräldrar inte lever tillsammans, har svårt att samarbeta om barnen eller inte lyckas nå egna lösningar är ni välkomna till familjerätten för samarbetssamtal.

Har du som förälder frågor eller problem kring barnens vårdnad, boende, umgänge, frågor om faderskap-, föräldraskapsutredning eller adoption kan familjerätten ge dig råd och stöd.

Kontaktperson, kontaktfamilj, familjehem

Kontaktperson, kontaktfamilj och familjehem är insatser som du kan ansöka om när barnet eller ungdomen för en längre eller kortare tid behöver få stöd och stimulans i en annan miljö.

Kontaktperson, kontaktfamilj, familjehem

Familjestöd

Familjestöd erbjuder stöd i att förändra din familjesituation. Familjestöd är till för familjer med barn upp till 21 år.

Familjestöd

Mer information

Om du vill få mer information eller prata med någon om dina funderingar är du välkommen att ringa vår mottagning för barn, unga och familj. Under kontorstid kontaktar du oss på telefon 0303-70 30 00 eller e-post kommun@ale.se.

Utanför kontorstid ringer du Socialjouren i Göteborg på telefon 031-365 87 00.

Tolk

Behöver du tolk i dina kontakter med oss? Kontakta oss.

Tolk

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Socialförvaltningen