Länk till startsidan

Familjerätten

Familjerättsfrågorna är en del av Ale kommuns individ- och familjeomsorg. Hit kan du vända dig för att få rådgivning.

Rådgivning om familjerättsliga frågor

Familjerättsliga frågor kan till exempel gälla faderskapsbekräftelse för nyfött barn om föräldrarna inte är gifta eller frågor angående adoption. Det kan handla om vårdnad, boende och umgänge med barn som behöver lösas efter en skilsmässa eller separation.

Boka tid hos familjerätten

Besök och samtal är kostnadsfria. Tystnadsplikt gäller. Kontakta familjerätten under telefontiden tisdag-fredag kl 08.30–09.30, via kontaktcenter.

Informationssamtal hos familjerätten

Informationssamtal genomförs av familjerätten och ska bidra till att föräldrar som överväger att inleda en tvist om barn vid domstol istället ska försöka förmås att lösa saker i samförstånd. Syftet med ett informationssamtal är att föräldrarna ska hitta en lösning som är bäst för barnet i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Tanken är att vissa tvister skulle kunna lösas innan tvist inleds vid domstol genom att föräldrarna får information, stöd och hjälpinsatser.

Samtalets innehåll

Informationssamtal innehåller information om aktuell lagstiftning, om annat stöd som kan vara till hjälp i samarbetet mellan föräldrar som inte lever tillsammans, hur en utredning om vårdnad, boende och umgänge enligt Föräldrabalken går till, samt hur barn kan påverkas av en sådan konflikt.

När ska ett informationssamtal genomföras?

Ett informationssamtal ska hållas så snart som möjligt och senast inom fyra veckor från begäran. Socialnämnden kan dock vid särskilda skäl erbjuda ett informationssamtal vid en senare tidpunkt.

Ska informationssamtalet ske gemensamt eller enskilt?

Huvudregeln är att informationssamtal ska ske med båda föräldrarna gemensamt, men om det finns särskilda skäl kan socialnämnden istället erbjuda föräldrarna att detta sker enskilt. Föräldrarna kan också begära att samtalet ska ske enskilt varpå socialnämnden då ska erbjuda föräldrarna ett enskilt samtal. I vissa fall bör socialnämnden från start erbjuda individuella samtal om det framkommer vid kontakter att en av föräldrarna blivit utsatt för våld eller andra övergrepp av den andra föräldern.

Informationssamtal – samtalsintyg

Socialnämnden utfärdar ett intyg för föräldrar som har deltagit i informationssamtal på familjerätten. Intyget utfärdas när båda eller någon av föräldrarna har deltagit i informationssamtal.

För att begära informationssamtal kontakta familjerätten på telefon 0303–70 30 00 under telefontiden tisdag–fredag kl 08.30–09.30.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 18 juni 2024
Informationsägare: Socialförvaltningen