Länk till startsidan

Detaljplan för bostäder inom Nödinge 38:13 med flera (Klöverstigen)

Detaljplanen har ärendenummer PLAN.2023.1

Flygfoto över centrala Nödinge med Ale Torg och bostadsområdet Södra Klöverstigen

Foto: Hexagon Geosystems/Leica Geosystems AB

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger i centrala Nödinge och i närområdet ligger flerbostadshus, Ale Kulturrum och handelsområdet Ale Torg. Västerut finns de stora kommunikationslederna och Göta Älv. Planområdet är cirka 3 hektar stort.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för bostadsändamål på innergårdarna till befintliga flerbostadshus på Södra Klöverstigen.

Planprocessen

Planen bedrivs med standardförfarande enligt plan och bygglagen (2010:900). Arbetet med samrådshandlingar pågår.

Preliminärt kommer planförslaget ut på samråd innan sommaren 2024.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 10 april 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen