Länk till startsidan

Fylla och tömma poolen

Under våren och sommaren används det ofta mycket vatten. Extra ansträngt blir det om många vattnar sina gräsmattor eller fyller sin pool, spa eller badtunna vid samma tillfälle. Vattenledningarna är dimensionerade för normal hushållsförbrukning för att säkerställa tillräcklig omsättning och god kvalitet på vattnet.

Fylla pool, spa eller badtunna

Tänk på att det är dricksvatten du använder i poolen. Slösa inte med vattnet och följ våra tips för att hantera vattnet på ett klokt sätt. Om du ska fylla en pool är det viktigt att göra det långsamt och gärna på natten då vattenförbrukningen i övrigt är lägre. Sedan är det bra om du kan stämma av med närmsta grannarna som också har pool så att ni inte fyller dem precis samtidigt.

 • Planera din fyllning för den bör ta tid.
 • Se till att poolen är tät och att reningen fungerar så att du inte behöver fylla den mer än en gång per säsong.
 • Använd en trädgårdsslang eller liknande. Fyll poolen långsamt. Du fyller med cirka två kubikmeter per timme, beroende på hur mycket vatten som används av andra i närheten. Var uppmärksam så att slangen inte hamnar under vattenytan när du fyller. Annars finns det risk för att det blir baksug i ledningen så att poolvattnet sugs ut i ledningsnätet och förorenar dricksvattnet.
 • Fyll poolen på natten när övrig vattenförbrukning är lägre.
 • Undvik att fylla poolen samtidigt som din granne.
 • Använd kallvatten istället för varmvatten för att spara energi.
 • Täck över poolen när den inte används, då minskar avdunstningen av vatten.

Om det råder bevattningsförbud får du inte fylla din pool, spabad eller badtunna.

Rena pool, spa eller badtunna

Använd beprövade metoder med lägsta möjliga miljöbelastning och använd aldrig mer kemikalier än du behöver. Se till att du har en väl fungerande vattenrening så du kan använda samma vatten hela sommaren och slipper fylla på. På det sättet kan du spara både vatten och pengar.

Tömma pool, spa eller badtunna

 • Före tömning av pooler och liknande är det viktigt att vattnet avkloreras om klor har använts som desinfektionsmedel. Avkloreringsmedel (till exempel natriumsulfit eller natriumtiosulfat) kan köpas i butiker för pooltillbehör. Om enbart hypoklorit har använts för desinfektion, kan vattnet avkloreras genom att det får stå i solljus några dagar. Eventuellt tillsatt algbekämpningsmedel ska ha hunnit förbrukas innan tömning.
 • Tömning av hela poolen är inte nödvändig, det vanligaste är att du behåller det mesta vattnet över vintern.
 • Tömning ska så långt som möjligt ske genom infiltration på tomten, över en gräsyta eller liknande.
 • Töm inte ut allt samtidigt utan släpp ut lite i taget, så att det hinner sjunka undan. Se till att vattnet inte rinner in på din grannes fastighet och kontrollera att det inte finns enskilda vattentäkter i närheten (privata dricksvattenbrunnar).
 • Det är inte tillåtet att tömma ut poolvatten i dagvattennätet (gatubrunnar och gallerbrunnar), då vattnet från gatubrunnarna i de flesta områden leds via dagvattensystemen ut i våra vattendrag och sedan ut i havet. Även om vattnet är avklorerat kan poolens smutsiga vatten skada växt- och djurlivet.
 • Det är inte heller tillåtet att släppa ut klorerat pool- eller spavatten till spillvattennätet (avloppet). Du får alltså inte leda vattnet från poolen in till fastighetens golvbrunn, WC, badkar eller kök.
 • Det är inte lämpligt att släppa ut pool- eller spavatten till en enskild avloppsanläggning då det kan leda till överbelastning och skada eller till och med förstöra anläggningen.
 • Det är inte heller lämpligt att släppa ut klorerat vatten i hav, sjöar och vattendrag, det skadar både växt och djurliv.
 • Om ingen genomsläpplig yta finns på egna tomten, kontakta miljöenheten för rådgivning.

Kontakt

Bygglov

Telefon kontaktcenter 0303-70 30 00

E-post bygg@ale.se

Telefontider

Veckorna 27–32 tisdag och torsdag kl 09.30–11.30

Öppet hus har sommaruppehåll veckorna 27–33

Ordinarie telefontider

Måndag, tisdag och torsdag kl 09.30–11.30

Direkttelefon under telefontid 0303-70 33 30

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Besök

Öppet hus kontaktcenter i Nödinge onsdagar kl 14.00–16.30

Uppdaterades: 19 april 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen