Länk till startsidan

Ändrad användning

Om du vill ändra användning av en byggnad eller del av byggnad kan du behöva bygglov. Exempel på åtgärder som kräver bygglov är ändring från kontor till bostad eller butik till restaurang.

Ansökan om bygglov ska innehålla

  • Ifylld ansökan.
  • Skalenliga ritningar. Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda.  
  • Uppgift om kontrollansvarig samt behörighetsnivå (krävs inte vid enkla ärenden).
  • Beskrivning av nuvarande användning och vilka ändringar som du vill göra.

Använd vår e-tjänst för anmälan, förhandsbesked eller bygglovansökan Länk till annan webbplats.

eller använd vår blankett för bygglovsansökan Pdf, 961 kB.

De ritningar som behövs vid ansökan är

  • Planritning före och efter ändring i skala 1:100.
  • Fasadritning före och efter ändring i skala 1:100.
  • Karta som redovisar var byggnaden ligger.

Kompletterande uppgifter och utredningar kan komma att behövas beroende på ärendets art. Kontakta gärna en handläggare innan du ansöker.

Kontakt

Bygglov

Telefon kontaktcenter 0303-70 30 00

E-post bygg@ale.se

Telefontider

Veckorna 27–32 tisdag och torsdag kl 09.30–11.30

Öppet hus har sommaruppehåll veckorna 27–33

Ordinarie telefontider

Måndag, tisdag och torsdag kl 09.30–11.30

Direkttelefon under telefontid 0303-70 33 30

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Besök

Öppet hus kontaktcenter i Nödinge onsdagar kl 14.00–16.30

Uppdaterades: 27 juni 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen