Länk till startsidan

Kaminer och eldstäder

Innan du får installera eller ändra en eldstad och rökkanal, exempelvis braskamin eller pelletspanna, måste du göra en anmälan till samhällsbyggnadsnämnden.

Anmälan om ny installation

Om skorstenen tydligt påverkar byggnadens utseende kan du även behöva söka ett bygglov för den. Det gäller främst om skorstenen dras utanpå en fasad.

Du får inte påbörja din installation eller ändring förrän du har fått ett startbesked. För att vi ska kunna handlägga ditt ärende och fatta ett beslut om startbesked så behöver du skicka med ett antal handlingar tillsammans med din anmälan.

Dessa handlingar ska du lämna in:

  • En ifylld anmälan, använd vår e-tjänst för anmälan, förhandsbesked eller lovansökan Länk till annan webbplats..
  • Planritning som redovisar eldstadens placering i byggnaden, i skala 1:100.
  • Fasadritning som redovisar rökkanal och skorstenens höjd och placering, i skala 1:100.
  • Prestandadeklaration som redovisar och uppfyller Boverkets byggregler för både eldstaden och rökkanalen (skorstenen). Prestandadeklaration kan du ofta få från leverantören.
  • Ett förslag till kontrollplan.

En kontrollplan är en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd, ofta utformad som en slags checklista. I den ska bland annat anges vilka kontroller som ska göras, vad kontrollerna ska avse och vem som ska göra kontrollerna. Det är du som byggherre som ska upprätta ett förslag till kontrollplan som samhällsbyggnadsnämnden sedan fastställer i startbeskedet.

Använd vår e-tjänst för anmälan, förhandsbesked eller bygglovansökan Länk till annan webbplats.

Eller ansök via blankett Anmälan om åtgärder som inte kräver bygglov Pdf, 906 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Komplett anmälan

Vi granskar din anmälan för att se om den innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som krävs. Om din anmälan inte är komplett meddelar vi dig att du måste komplettera inom en viss tid, vilket kallas för ett föreläggande om komplettering.

När din anmälan innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som vi behöver så är den komplett och handläggningstiden påbörjas. Vi har nu 4 veckor på oss att fatta ett beslut om startbesked. Om vi behöver utreda anmälan mer kan handläggningstiden förlängas med ytterligare 4 veckor.

Vänta på startbeskedet

När du har fått ett startbesked får du påbörja din installation. Kontakta gärna en sotare innan installationen påbörjas. När du är klar ska en sotare besikta din installation. Om det ser bra ut får du ett intyg på att den är godkänd. Intyget skickar du till byggenheten tillsammans med den signerade kontrollplanen och ett slutbesked utfärdas av samhällsbyggnadsnämnden. Slutbeskedet innebär att du får börja använda din eldstad och rökkanal. Här hittar du mer information om eldning, sotning och brandskydd.

Ibland behövs även bygglov

Vill du till exempel bygga en skorsten som sitter utanpå fasaden eller på annat sätt ändra ditt hus utseende så kan du även behöva ett bygglov för fasadändring.

Söka bygglov för fasadändring Länk till annan webbplats.

Hör gärna av dig till en bygglovshandläggare om du är osäker.

Caroline Tengroth
Sotning och brandskydd

Information om vad du ska tänka på när du eldar inomhus

Kontakt

Bygglov

Telefon kontaktcenter 0303-70 30 00

E-post bygg@ale.se

Telefontider

Veckorna 27–32 tisdag och torsdag kl 09.30–11.30

Öppet hus har sommaruppehåll veckorna 27–33

Ordinarie telefontider

Måndag, tisdag och torsdag kl 09.30–11.30

Direkttelefon under telefontid 0303-70 33 30

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Besök

Öppet hus kontaktcenter i Nödinge onsdagar kl 14.00–16.30

Uppdaterades: 27 juni 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen