Länk till startsidan

Solpaneler

Solpaneler är oftast bygglovsbefriade. Solfångare och solcellspaneler, så kallade solenergianläggningar, kräver i vissa fall bygglov på byggnader inom detaljplanerat område.

Solpaneler

Solpaneler är bygglovsbefriade under vissa förutsättningar:

  • de ska monteras utanpå befintlig fasad- eller takbeklädnad
  • de ska följa byggnadens form
  • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.

Solfångare och solcellspaneler

Solfångare och solcellspaneler, så kallade solenergianläggningar, kräver i vissa fall bygglov på byggnader inom detaljplanerat område. På byggnader utanför detaljplan krävs det normalt inte bygglov. Solfångare och solcellspaneler som är fristående på mark är inte bygglovspliktiga.

Åtgärden är bygglovspliktig om det står i detaljplanen, om byggnadens yttre utseende påverkas avsevärt, eller om byggnaden ligger i riksintresseområde för totalförsvaret (ett sådant riksintresse finns inte i Ale kommun).

Använd vår e-tjänst för anmälan, förhandsbesked eller bygglovansökan Länk till annan webbplats.

eller vår blankett för bygglovsansökan Pdf, 961 kB.

Bygglov för solenergianläggningar, boverket.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Bygglov

Telefon kontaktcenter 0303-70 30 00

E-post bygg@ale.se

Telefontider

Veckorna 27–32 tisdag och torsdag kl 09.30–11.30

Öppet hus har sommaruppehåll veckorna 27–33

Ordinarie telefontider

Måndag, tisdag och torsdag kl 09.30–11.30

Direkttelefon under telefontid 0303-70 33 30

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Besök

Öppet hus kontaktcenter i Nödinge onsdagar kl 14.00–16.30

Uppdaterades: 27 juni 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen