Länk till startsidan

Fasadändring

Fasadändring innebär att husets yttre ändras påtagligt, till exempel genom att fasadmaterial ändras, målas om eller att nya fönster eller dörrar sätts in. Bygglov för fasadändring krävs endast inom detaljplanelagt område.

Bygglovsansökan

En ansökan om bygglov ska innehålla

  • Ifylld ansökan.
  • Fotografier före ändring.
  • Fasader i skala 1:100 före och efter ändring.
  • Karta som redovisar var byggnaden ligger.

Använd vår e-tjänst för anmälan, förhandsbesked eller bygglovansökan Länk till annan webbplats.

eller vår blankett för bygglovsansökan Pdf, 961 kB.

Kontakt

Bygglov

Telefon kontaktcenter 0303-70 30 00

E-post bygg@ale.se

Telefontider

Veckorna 27–32 tisdag och torsdag kl 09.30–11.30

Öppet hus har sommaruppehåll veckorna 27–33

Ordinarie telefontider

Måndag, tisdag och torsdag kl 09.30–11.30

Direkttelefon under telefontid 0303-70 33 30

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Besök

Öppet hus kontaktcenter i Nödinge onsdagar kl 14.00–16.30

Uppdaterades: 27 juni 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen