Länk till startsidan

Hus

Det krävs oftast bygglov för nybyggnad, det vill säga att uppföra en ny byggnad, eller att flytta en befintlig byggnad till en ny plats. Det finns dock vissa undantag från bygglovsplikten.

Nybyggnad

Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad. Nybyggnad definieras i plan- och bygglagen, PBL, som uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats. Att exempelvis flytta en byggnad från en plats till en annan plats på tomten är nybyggnad. Detsamma gäller även vid flytt av en byggnad till en annan tomt. För komplementbyggnader till en- eller tvåbostadshus samt för ekonomibyggnader finns det vissa undantag från lovplikten.

Bygglovsansökan

Ansökan om bygglov ska innehålla

  • Ifylld ansökan.
  • Skalenliga ritningar. Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda.
  • Uppgift om kontrollansvarig och behörighetsnivå.

De ritningar som behövs vid nybyggnation är

Läs mer om kartprodukter och mätningstjänster

Kompletterande uppgifter och utredningar kan komma att behövas beroende på ärendets art.

Tillbyggnad

Det krävs bygglov för tillbyggnad, det vill säga en ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym. Det finns dock vissa undantag från bygglovsplikten. Under vissa omständigheter kan det dock räcka med en anmälan.

Bygglovsfritt

Ansökan om bygglov ska innehålla

  • Ifylld ansökan.
  • Skalenliga ritningar. Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda.
  • Uppgift om kontrollansvarig samt behörighetsnivå (krävs inte vid enklare ärenden).

Använd vår e-tjänst för anmälan, förhandsbesked eller bygglovansökan Länk till annan webbplats.

Eller ansök via blankett:

Bygglov, marklov, rivningslov, eller tidsbegränsat lov ansökan.pdf Pdf, 961 kB.

De ritningar som behövs vid tillbyggnad är

Kompletterande uppgifter och utredningar kan komma att behövas beroende på ärendets art.

Foto: Stina Gränfors/Scandinav
Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Innan du får lov att ansluta till kommunalt vatten och avlopp eller göra en förändring av din nuvarande VA-anslutning måste du anmäla detta.

Kontakt

Bygglov

Telefon kontaktcenter 0303-70 30 00

E-post bygg@ale.se

Telefontider

Veckorna 27–32 tisdag och torsdag kl 09.30–11.30

Öppet hus har sommaruppehåll veckorna 27–33

Ordinarie telefontider

Måndag, tisdag och torsdag kl 09.30–11.30

Direkttelefon under telefontid 0303-70 33 30

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Besök

Öppet hus kontaktcenter i Nödinge onsdagar kl 14.00–16.30

Uppdaterades: 27 juni 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen