Länk till startsidan

Pool

För att bygga en pool behöver du oftast inget bygglov. Det kan dock krävas lov för åtgärder som följer med poolbygget, till exempel tak över poolen, altandäck runt poolen, plank, mur eller stora förändringar i marknivån. Det är viktigt att du bygger poolen barnsäkert och har ett bra skydd runt poolen så att ingen kan trilla ner i den.

Bygg- eller marklov

Du behöver söka bygg- eller marklov eller göra en anmälan om:

  • poolens utsida är högre än 0,5 meter (du kan behöva bygglov).
  • poolen förses med tak vars högsta punkt är 1,2 meter eller högre över ursprunglig marknivå intill poolen (du behöver söka bygglov).
  • du bygger en altan högre än 1,2 meter över markens nivå (du behöver söka bygglov). Om altanen byggs ihop med ett en- eller tvåbostadshus får höjden vara upp till 1,8 meter från marknivå inom 3,6 meter från huvudbyggnaden utan att bygglov krävs. Bygglovsregler för bygge av altan
  • du vill sätta upp ett plank eller en mur runt poolen (du kan behöva bygglov). Bygglovsregler förbygge av mur, plank eller staket
  • du behöver schakta eller fylla på jord så att markens höjdläge ändras mer än 0,5 meter (du behöver söka marklov). Det är dock inte lovpliktigt att gräva för själva nedsänkningen av poolen.

Ta gärna kontakt med oss för rådgivning.

Använd vår e-tjänst för anmälan, förhandsbesked eller bygglovansökan Länk till annan webbplats.

eller använd vår blankett för bygglovsansökan Pdf, 961 kB.

Skydd vid bassängen

Det är viktigt att du förser poolen med skydd mot barnolycksfall.

Bestämmelser om skydd mot drunkning finns i Boverkets byggregler och i ordningslagen. Båda innehåller bestämmelser om att bassänger och liknande anläggningar ska ha ordentliga säkerhetsskydd och att skyddet mot barnolycksfall särskilt ska uppmärksammas.

Boverkets byggregler gäller endast för fasta pooler och bassänger på tomtmark, inte lösa pooler. Ansvaret för att uppfylla kraven vilar på fastighetsägaren. Ordningslagen omfattar alla bassänger, fasta som lösa, på tomtmark och på allmän plats. Enligt ordningslagen är det anläggningens ägare som ansvarar för att bestämmelserna i lagen uppfylls.

Enligt Boverkets Byggregler krävs det skydd mot olycksfall om vattnet är djupare än 20 cm. Skyddet kan vara ett staket som är minst 0,9 meter högt. Det viktiga är att staketet är utformat så att barn inte kan krypa under eller klättra över det. Om det finns en grind bör den kunna låsas.

Poolen/bassängen bör ha en skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst 50 millimeters maskvidd. Skyddet måste klara vikten av ett barn utan att ge vika.

boverket.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Bygglov

Telefon kontaktcenter 0303-70 30 00

E-post bygg@ale.se

Telefontider

Veckorna 27–32 tisdag och torsdag kl 09.30–11.30

Öppet hus har sommaruppehåll veckorna 27–33

Ordinarie telefontider

Måndag, tisdag och torsdag kl 09.30–11.30

Direkttelefon under telefontid 0303-70 33 30

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Besök

Öppet hus kontaktcenter i Nödinge onsdagar kl 14.00–16.30

Uppdaterades: 27 juni 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen