Länk till startsidan

Stödfamilj

En stödfamilj ger vårdnadshavarna för ett barn med funktionsnedsättning möjlighet till avlastning för att vila upp sig eller få tid att ägna sig åt barnets syskon. Insatsen ger barnet möjlighet till ett miljöombyte och bredda sitt kontaktnät.

En stödfamilj ger vårdnadshavarna för ett barn med funktionsnedsättning möjlighet till avlastning för att vila upp sig eller få tid att ägna sig åt barnets syskon. Insatsen ger barnet möjlighet till ett miljöombyte och bredda sitt kontaktnät.

Vad är en stödfamilj?

Att vara stödfamilj innebär att en familj tar emot ett barn med funktionsnedsättning i sitt hem. Barnet vistas regelbundet hos familjenett visst antal dygn per månad och bidrar till ett miljöombyte, men även möjligheten att utvecklas genom att vara utan sin vårdnadshavare.

Så här ansöker du

Ansökan kan vara skriftlig, muntlig eller göras via Ale kommuns e-tjänst. Du behöver lämna in ett läkarintyg som visar att du tillhör någon av personkretsarna för att kunna få insatser enligt LSS.

Kontakta kontaktcenter på telefon 0303-70 30 00 eller e-post kommun@ale.se. Fråga efter biståndsenheten eller din socialsekreterare om du redan har en sådan.

Du kan ansöka genom vår e-tjänst för insatser enligt LSS Länk till annan webbplats. eller på vår blankett ansöka insatser LSS Pdf, 1 MB..

Får stödfamljen ekonomisk ersättning?

Stödfamiljen får ekonomisk ersättning, som är uppdelad i två delar:

  • Arvode
  • Omkostnadsersättning

Vad krävs för att få bli stödfamilj?

Det krävs ingen formell utbildning för att få vara stödfamilj.

  • Du ska lämna utdrag ur belastningsregister
  • Hembesök görs av Ale kommuns koordinator
  • Du ska ha en stabil situation

Anmälan till att bli stödfamilj

Är du/ni intresserade av att bli stödfamilj, fyll i formuläret nedan och skicka in till oss. Vissa uppgifteri formuläret är obligatoriska, det vill säga uppgifter vi måste ha för att kunna hantera din ansökan. Ansökan kommer hanteras av ansvarig koordinator för stödfamiljer.Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Socialförvaltningen