Länk till startsidan

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är en insats enligt LSS för dig mellan 18–67 årsom vill ha någonting att göra på dagarna.

Främja goda levnadsvillkor

Dagliga verksamheten kan utformas på olika sätt och som alla andra insatser enligt LSS ska den anpassas till dina individuella behov och tillförsäkra dig goda levnadsvillkor.

Ett övergripande mål med insatsen daglig verksamhet är att erbjuda dig stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap efter dina önskemål och resurser.

Daglig verksamhet enligt LSS riktar sig till dig som:

  • har en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd (1§ 1 p LSS)
  • har begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter förvärvad hjärnskada i vuxen ålder (1 § 2 p LSS)

Finns det en åldersgräns?

Daglig verksamhet är främst till för dig i yrkesverksam ålder, det vill säga 18–67 år, som inte klarar av förvärvsarbete (arbete med lön) och som inte utbildar dig. Det innebär att insatsen upphör vid 67 års ålder.

Vem kan inte ha daglig verksamhet enligt LSS?

Du har inte rätt till daglig verksamhet enligt LSS om du har varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som uppenbart inte beror på normalt åldrande, och som orsakar betydande svårigheter i det dagliga livet (tillhör personkrets 3 enligt 1 § LSS). Då kan du i stället ansöka om daglig verksamhet enligt socialtjänstlagen.

Så här ansöker du

Ansökan kan vara skriftlig, muntlig eller göras via Ale kommuns e-tjänst. Du behöver lämna in ett läkarintyg som visar att du tillhör någon av personkretsarna för att kunna få insatser enligt LSS.

Kontakta kontaktcenter på telefon 0303-70 30 00 eller e-post kommun@ale.se. Fråga efter biståndsenheten eller din socialsekreterare om du redan har en sådan.

Du kan ansöka genom vår e-tjänst för insatser enligt LSS Länk till annan webbplats. eller på vår blankett ansöka insatser LSS Pdf, 1 MB..

Utredning och beslut

När du har skickat in din ansökan gör kommunen en utredning och bedömer vilket behov du har och vilken hjälp du kan få. När beslutet är klart skickar vi hem det till dig.

Överklagan

Om du inte får det stöd du vill ha kan du överklaga beslutet inom tre veckor efter att du har fått det skriftliga beslutet. Kontakta din socialsekreterare på kommunen för att få hjälp.

Vad gör jag på daglig verksamhet?

Om din ansökan har beviljats blir du kontaktad av koordinatorn för Daglig verksamhet. Koordinatorn hjälper till med att hitta en daglig verksamhet som passar just dig.

Vad kostar det? Vad ingår?

Daglig verksamhet är kostnadsfri. Är du i behov av skyddande arbetskläder får du det från din arbetsplats. Lunch tar du med dig själv, på arbetsplatserna finns det lunch- och fikarum.

Arbetstider?

Arbetstiden är normalt klockan 08.30–15.30, måndag till fredag. Individuellt schema och anpassade tider får du vid behov.

Resa till och från arbetet?

Du reser med kollektivtrafik, buss eller tåg, till och från din arbetsplats. Om detta inte är möjligt görs en bedömning om du kan få stöd med transport till/från din verksamhet.

Lön?

När du arbetar inom daglig verksamhet enligt LSS får du habiliteringsersättning.

  • 40 kronor per dag om du arbetar mer än 4 timmar per dag.
  • 28 kronor per dag om du arbetar mindre än 4 timmar per dag.

Habiliteringsersättningen är inte skattepliktig.

Har man daglig verksamhet så är det vanligt att man får största delen av sin inkomst genom aktivitets- eller sjukersättning från Försäkringskassan.

Privatperson - Försäkringskassan (forsakringskassan.se) Länk till annan webbplats.

Metoder och principer

På daglig verksamhet arbetar personalen utifrån lågaffektivt bemötande med tydliggörande pedagogik och individuella anpassningar.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Socialförvaltningen