Länk till startsidan

Boendestöd

Du som bor i egen bostad kan få boendestöd. Det kan vara både praktiskt och socialt stöd. Målet är att du med stöd och hjälp ska kunna bo och sköta ditt hem på ett självständigt sätt och hitta glädje och mening med livet.

Boendestöd

Boendestöd är ett pedagogiskt, praktiskt och socialt stöd, med målsättningen att du ska kunna bo och sköta ditt hem på ett självständigt sätt och hitta glädje och mening med livet. Boendestöd motiverar dig att ta vara på möjligheter till att öka din självständighet, stärka samt utveckla de förmågor och resurser du redan har. Genom boendestöd kan du på så sätt på sikt få en fungerande vardag och bryta ensamhet och isolering. Boendestödet är en frivillig insats.

Pedagogiskt stöd kan till exempel vara att skapa fungerande rutiner i vardagen.

Ett praktiskt stöd kan till exempel vara att du tillsammans med boendestödet utför vardagssysslor och har kontakt med vårdgivare och myndigheter.

Det sociala stödet kan till exempel innebära att vi tillsammans hittar olika strategier för att hantera och vara i sociala sammanhang.

Vem kan få boendestöd?

Du som är mellan 18 och 65 år och bor i egen bostad.
Du har, till följd av en psykisk-, neuropsykiatrisk-, intellektuell funktionsvariation och/eller missbruk/beroende, ett omfattande och långvarigt behov av stöd i din vardag.

Kostnad

I Ale kommun är boendestöd avgiftsfritt.

Ansök om boendestöd

Om du enbart har en psykiatrisk diagnos, ADHD eller ADD så är det Vuxenenheten du ska vända dig till för att ansöka om boendestöd. Kontakta kontaktcenter på telefon 0303-70 30 00 eller e-post kommun@ale.se, som lotsar dig vidare.

Om du har någon annan form av funktionsvariation så är det Biståndsenheten som utreder din ansökan. Du kan ansöka genom vår e-tjänst för bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) Länk till annan webbplats. eller på vår blankett ansöka om bistånd enligt SoL Pdf, 499 kB..

Utredning och beslut

När du har skickat in din ansökan gör kommunen en utredning och bedömer vilket behov du har och vilken hjälp du kan få. Du behöver också eventuellt bifoga ett läkarintyg som beskriver dina behov utav boendestöd.

När beslutet är klart skickar vi hem det till dig.

Överklagan

Om du inte får det stöd du vill ha kan du överklaga beslutet inom tre veckor efter att du har fått det skriftliga beslutet. Kontakta din socialsekreterare på kommunen för att få hjälp.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Socialförvaltningen