Länk till startsidan

Personlig assistans

En personliga assistent hjälper dig med sådant som du inte kan göra själv. Assistansen är utformad efter dig och dina behov så att att du kan leva så självständigt som möjligt och på det sätt du vill.

Vad är personlig assistans?

För att kunna ha rätt till insatsen personlig assistans ska du tillhör någon av personkretsarna enligt LSS och ha en omfattande funktionsnedsättning om du behöver hjälp med det som kallas grundläggande behov.

Till grundläggande behov räknas:

  • andning
  • kommunikation med andra
  • personlig hygien
  • på- och avklädning
  • stöd för att förebygga skada vid en psykisk funktionsnedsättning
  • stöd som behöver ges löpande på grund av ett medicinskt tillstånd.
  • äta och dricka

Du kan också ha rätt till personlig assistans för andra behov i vardagen om du behöver hjälp med de grundläggande behoven. Det kan till exempel vara att ta hand om ditt hem eller att delta i olika aktiviteter.

Du har däremot inte rätt till personlig assistans om du saknar grundläggande behov enligt listan och bara har så kallade övriga behov.

Både barn och vuxna kan få personlig assistans. För att kunna få personlig assistans måste du vara yngre än 65 år. Om du redan har fått personlig assistans får du behålla den personliga assistansen även efter att du har fyllt 65 år.

Så här ansöker du

Ansökan kan vara skriftlig, muntlig eller göras via Ale kommuns e-tjänst. Du behöver lämna in ett läkarintyg som visar att du tillhör någon av personkretsarna för att kunna få insatser enligt LSS.

Kontakta kontaktcenter på telefon 0303-70 30 00 eller e-post kommun@ale.se. Fråga efter biståndsenheten eller din socialsekreterare om du redan har en sådan.

Du kan ansöka genom vår e-tjänst för insatser enligt LSS Länk till annan webbplats. eller på vår blankett ansöka insatser LSS Pdf, 1 MB..

Utredning och beslut

När du har skickat in din ansökan gör kommunen en utredning och bedömer vilket behov du har och vilken hjälp du kan få. När beslutet är klart skickar vi hem det till dig.

Överklagan

Om du inte får det stöd du vill ha kan du överklaga beslutet inom tre veckor efter att du har fått det skriftliga beslutet. Kontakta din socialsekreterare på kommunen för att få hjälp.

Statlig assistansersättning från Försäkringskassan

Om du har en omfattande funktionsvariation och har beviljats personlig assistans mer än 20 timmar per vecka kan du ansöka om statlig assistansersättning från Försäkringskassan.

Privatperson - Försäkringskassan (forsakringskassan.se) Länk till annan webbplats.

Att välja assistansanordnare

Du som har fått ja till att få personlig assistans kan välja vem som ska utföra assistansen. Du kan välja kommunen, ett privat företag eller själv vara arbetsgivare för dina assistenter.

Assistans från kommunen

Om du väljer Ale kommun som anordnare av din assistans får du information om vad det innebär av oss. Vi går igenom vilket stöd du behöver och gör en plan för hur du ska få din assistans, en genomförandeplan.

Kommunen ansvarar för rekrytering, anställning, schemaläggning, att hitta vikarier, arbetsledning, löneutbetalning och administration. Du är med och påverkar valet av dina assistenter och får en utsedd kontaktpersonal som arbetar hos dig.

I Ale kommun har vi bred kompetens kring funktionsvariationer och kunskap om lagar och regler. Hos oss finns engagerade medarbetare som vill göra skillnad i din vardag.

Kommunens personliga assistenter arbetar under en enhetschef. Insatsen personlig assistans ges av ett antal personer som arbetar som personliga assistenter. Till enheten hör också en arbetsledare och en stödpedagog.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Socialförvaltningen