Länk till startsidan

Kontaktperson

Ibland kan en funktionsnedsättning innebära svårigheter med att skapa och upprätthålla sociala kontakter eller att delta i olika fritidsaktiviteter eller i samhällslivet i övrigt.

Ge råd och stöd

En kontaktperson fungerar då som en medmänniska som kan underlätta för dig att leva ett mer självständigt liv genom att minska social isolering, ge hjälp att delta i fritidsaktiviteter samt ge råd i vardagssituationer.

Så här går det till

Om du beviljas kontaktperson träffar du den person som är tilltänkt uppdraget för en första träff innan ni bestämmer er för om ni vill fortsätta att träffas. Du och din kontaktperson kommer överens när ni ska träffas och vilka aktiviteter ni ska göra tillsammans.

Vad kostar det?

Att ha kontaktperson kostar dig ingenting. Däremot står du för egna kostnader i samband med olika aktiviteter, till exempel cafébesök, biobiljetter etc.

Så här ansöker du

Ansökan kan vara skriftlig, muntlig eller göras via Ale kommuns e-tjänst. Du behöver lämna in ett läkarintyg som visar att du tillhör någon av personkretsarna för att kunna få insatser enligt LSS.

Kontakta kontaktcenter på telefon 0303-70 30 00 eller e-post kommun@ale.se. Fråga efter biståndsenheten eller din socialsekreterare om du redan har en sådan.

Du kan ansöka genom vår e-tjänst för insatser enligt LSS Länk till annan webbplats. eller på vår blankett ansöka insatser LSS Pdf, 1 MB..

Utredning och beslut

När du har skickat in din ansökan gör kommunen en utredning och bedömer vilket behov du har och vilken hjälp du kan få. När beslutet är klart skickar vi hem det till dig.

Överklagan

Om du inte får det stöd du vill ha kan du överklaga beslutet inom tre veckor efter att du har fått det skriftliga beslutet. Kontakta din socialsekreterare på kommunen för att få hjälp.

Vill du bli kontaktperson?

Det finns inga speciella utbildningskrav för att arbeta som kontaktperson.

Är du intresserad av att bli kontaktperson, fyll i formuläret nedan och skicka in till oss. Vissa uppgifter i formuläret är obligatoriska, det vill säga, uppgifter vi måste ha för att kunna hantera din ansökan. Ansökan kommer till och hanteras av ansvarig koordinator för kontaktpersoner.

Ansökan bli kontaktperson

Personuppgifter * (obligatorisk)
PersonuppgifterÅÅÅÅ-MM-DD


Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Socialförvaltningen