Länk till startsidan

Psykisk funktionsnedsättning

Här kan du läsa om det stöd Ale kommun kan erbjuda personer med psykiska funktionsnedsättningar. Du hittar också information om personligt ombud.

Hjälp, stöd och rådgivning

Du kan vända dig till socialtjänsten om du, eller någon du känner, har problem med psykisk ohälsa och behöver hjälp att klara av det dagliga livet. Ale kommun erbjuder hjälp, stöd och rådgivning enligt socialtjänstlagen (förkortad SoL).

Om du har psykiska bevär, ADHD, ADD eller problem med missbruk och beroende så ska du vända dig till vår Vuxenenhet, som går att nå via Kontaktcenter.

Ansökan om hjälp, stöd eller rådgivning

Du som behöver hjälp kan göra en ansökan om bistånd enligt SoL. En sådan ansökan kan enbart göras av dig. Om du har en förvaltare eller god man kan även denne ansöka för din räkning.

En ansökan kan göras både muntligt och skriftligt. Din ansökan om bistånd utreds av en socialsekreterare. Utredningen innebär att du träffar en socialsekreterare som kartlägger din livssituation. Hur lång tid utredningen tar varierar men din ansökan ska alltid hanteras skyndsamt. En ansökan ska alltid leda fram till ett beslut. Om du inte är nöjd med ditt beslut kan du överklaga det. Allt bistånd enligt SoL sker på frivillig väg. Uppgifter som du lämnar till oss omfattas av sekretess.

Orosanmälan

Är du orolig för någon i din omgivning kan du göra en orosanmälan till socialtjänsten. En orosanmälan kan göras både muntligt och skriftligt. Om du som anmäler vill vara anonym behöver du tänka på att inte uppge ditt namn. När socialtjänsten tar emot en orosanmälan tar vi alltid kontakt med personen som orosanmälan gäller och utreder om personen vill ansöka om hjälp. Om personen ej ansöker om hjälp avslutas hanteringen av orosanmälan.

På grund av sekretess kan vi inte återkoppla till dig som har anmält. Det är viktigt att du tar kontakt med socialtjänsten på nytt om din oro kvarstår eller återuppstår.

Anhöriga

Du som är anhörig kan också vända dig till socialtjänsten för att få hjälp, stöd eller rådgivning.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Socialförvaltningen