Länk till startsidan

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice fungerar som avlastning för dig som vårdar en anhörig med funktionsnedsättning eller som har ett barn med funktionsnedsättning.

Vem har rätt till avlösarservice?

Avlösarservice innebär att en avlösare kommer till hemmet och stöttar personen med funktionshinder så du som är anhörig kan få avlastning, göra aktiviteter/ärenden eller resa bort. Avlösning kan ges både som regelbunden insats och vid tillfälliga behov.

Socialsekreterare på biståndsenheten gör en individuell bedömning om vem som har rätt till insatsen avlösarservice.

Om du beviljas avlösarservice får du alltid träffa den person som är tilltänkt avlösare så att båda parter känner sig trygga. Därefter sker avlösningen i hemmet eller i dess direkta närhet efter utformad genomförandeplan.

Vad kostar det?

Att få avlösning enligt LSS kostar dig ingenting.

Lagstiftning

Avlösare omfattas av sekretesslagen 7 kap Länk till annan webbplats.

Så här ansöker du

Ansökan kan vara skriftlig, muntlig eller göras via Ale kommuns e-tjänst. Du behöver lämna in ett läkarintyg som visar att du tillhör någon av personkretsarna för att kunna få insatser enligt LSS.

Kontakta kontaktcenter på telefon 0303-70 30 00 eller e-post kommun@ale.se. Fråga efter biståndsenheten eller din socialsekreterare om du redan har en sådan.

Du kan ansöka genom vår e-tjänst för insatser enligt LSS Länk till annan webbplats. eller på vår blankett ansöka insatser LSS Pdf, 1 MB..

Utredning och beslut

När du har skickat in din ansökan gör kommunen en utredning och bedömer vilket behov du har och vilken hjälp du kan få. När beslutet är klart skickar vi hem det till dig.

Överklagan

Om du inte får det stöd du vill ha kan du överklaga beslutet inom tre veckor efter att du har fått det skriftliga beslutet. Kontakta din socialsekreterare på kommunen för att få hjälp.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Socialförvaltningen