Länk till startsidan

Hemtjänst

Om du har behov av stöd och hjälp i din vardag kan du ansöka om hemtjänst. Hemtjänsten utför insatser så att du som är äldre eller funktionshindrad ska kunna leva ett självständigt liv och bo kvar hemma så länge som möjligt.

Vad kan jag få hjälp med av hemtjänsten?

Du kan bland annat få hjälp med:

  • Att värma mat, diska och ta ut soporna.
  • Städning och tvätt. Vid tvätt måste det finnas tillgång till en tvättmaskin.
  • Olika slags inköp och ärenden, till exempel matinköp och apoteksärenden.
  • Att ta medicin/ögondroppar (du behöver då även lämna in ett egenvårdsintyg från din läkare till biståndsenheten)
  • Att ta dig till läkaren och olika aktiviteter eller gå på en promenad.
  • Att klä på och av dig samt sköta din personliga hygien.

Så här ansöker du

Ansökan kan vara skriftlig, muntlig eller göras via Ale kommuns e-tjänst. Kontakta kontaktcenter om du vill veta hur du ska gå till väga för att ansöka om hjälp på telefon 0303-70 30 00 eller e-post kommun@ale.se.

Du kan ansöka genom vår e-tjänst för bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) Länk till annan webbplats. eller på vår blankett ansöka om bistånd enligt SoL Pdf, 499 kB..

Utredning och beslut

När du har skickat in din ansökan gör kommunen en utredning och bedömer vilket behov du har och vilken hjälp du kan få. När beslutet är klart skickar vi hem det till dig.

Överklagan

Om du inte får det stöd du vill ha kan du överklaga beslutet inom tre veckor efter att du har fått det skriftliga beslutet. Kontakta din socialsekreterare på kommunen för att få hjälp.

Val av utförare

Ale kommun följer Lagen om valfrihetssystem (LOV), som innebär att företag får erbjuda hemtjänst till Aleborna. I dagsläget finns inget företag som erbjuder hemtjänst för Aleborna. Det innebär att alla som får hemtjänst i kommunen har Ale kommun som utförare av hemtjänst.

Vad kostar det?

Avgiften för hemtjänst grundas på din inkomst och du betalar en viss summa enligt gällande maxtaxa. Du är alltid garanterad att få behålla en viss summa pengar i månaden. Du betalar alltid samma summa oavsett vem som utför din hemtjänst.

Hur kontrolleras kvaliteten på hemtjänsten?

Enhetscheferna inom hemtjänsten kontrollerar regelbundet vad hemtjänstpersonalen har gjort hemma hos dig och om det stämmer med det du och biståndsbedömarna har kommit överens om.

Alla nyanställda och vikarier får utbildning i hur de ska registrera sig när de kommer hem till dig och hur de ska beskriva sitt arbete.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Socialförvaltningen