Länk till startsidan

Trygghetslarm

Om du tycker att det känns otryggt att vara ensam hemma eller är orolig för att ramla och inte kunna ta dig upp själv kan du ansöka om ett trygghetslarm.

Vad är ett trygghetslarm?

Själva trygghetslarmet är en sändare, som skickar signaler till kommunens larmcentral. Dessutom kan du ha en larmklocka. Larmet är anslutet till sändaren – trygghetslarmet.

Vem tar emot larmet?

Larmcentralen Tunstall tar emot alla larm. Personalen på larmcentralen ringer upp dig när du larmar. Medan ni pratar bedömer personen från larmcentralen om du behöver hjälp av hemtjänsten eller om larmet har gått av misstag. Om du behöver hjälp får hemtjänsten ett elektroniskt meddelande om att de ska besöka dig.

När hemtjänstpersonalen sedan kommer hem till dig registrerar de sig genom att skicka ett sms (meddelande med mobiltelefonen) till larmcentralen.

Alla registreringar hamnar i en lista där du och hemtjänsten kan följa upp larmen.

Hur testas larmen?

Larmen skickar automatiskt en signal till larmcentralen en gång per dygn. Om testen visar att det är fel på larmet kontaktar kommunens tekniker dig för att ta reda på vad problemet är och lösa det.

Elektroniskt lås

Om du beviljats trygghetslarm kommer du att få ett elektroniskt lås, ett e-lås, installerat hos dig. E-låset gör att vi kan öppna din dörr utan nyckel. Du kan använda din hemnyckel som vanligt och e-låset påverkar inte ditt vanliga lås. E-låset är gratis.

När vi installerar ett e-lås hos dig behöver vi en av dina nycklar. Den förvarar vi sedan i ett låst nyckelskåp, för säkerhets skull om e-låset inte fungerar.

Avgifter

Avgiften för trygghetslarm är 320 kr/månad och per person. Det tillkommer även en installationskostnad på 522 kr per hushåll.

Du betalar för trygghetslarmet tills det lämnat tillbaka till hemtjänsten.

Om du flyttar inom Ale

Du kan ta med dig trygghetslarmet om du flyttar inom Ale men det är mycket viktigt att du meddelar kommunen din nya adress. Ta också kontakt med din hemtjänstgrupp för att få e-låset bortmonterat och den gamla nyckeln återlämnad.

Så här ansöker du

Ansökan kan vara skriftlig, muntlig eller göras via Ale kommuns e-tjänst. Kontakta kontaktcenter om du vill veta hur du ska gå till väga för att ansöka om hjälp på telefon 0303-70 30 00 eller e-post kommun@ale.se.

Du kan ansöka genom vår e-tjänst för bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) Länk till annan webbplats. eller på vår blankett ansöka om bistånd enligt SoL Pdf, 499 kB..

Utredning och beslut

När du har skickat in din ansökan gör kommunen en utredning och bedömer vilket behov du har och vilken hjälp du kan få. När beslutet är klart skickar vi hem det till dig.

Överklagan

Om du inte får det stöd du vill ha kan du överklaga beslutet inom tre veckor efter att du har fått det skriftliga beslutet. Kontakta din socialsekreterare på kommunen för att få hjälp.

Avsluta trygghetslarm

Om du inte längre vill ha trygghetslarm, eller om du har en anhörigt som haft trygghetslarm och inte längre ska ha det, måste trygghetslarmet sägas upp hos kommunens kontaktcenter, telefon 0303-70 30 00, e-post kommun@ale.se.

Sedan ska du kontakta din hemtjänstgrupp och bestämma en tid med dem för att få tillbaka din hemnyckel och återlämna larmet, samt för att få e-låset bortmonterat.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Socialförvaltningen