Länk till startsidan

Taxor och avgifter

Det du betalar för din vård och omsorg i Ale kommun kan variera men du betalar aldrig över maxavgift, vilket för år 2024 är 2 575 kronor.

Vi hjälper dig att räkna ut ditt avgiftsutrymme. Därför är det viktigt att du lämnar rätt uppgift på bland annat hyra och inkomster.

Om du inte lämnar in några inkomstuppgifter får du ingen reducering av din omvårdnadsavgift.

Förutom omsorgsavgifter kan du få betala för till exempel kost, förbrukningspaket/hygienpaket och hyra på särskilt boende.

Beräkning av avgiftsutrymme

För år 2024 är den högsta avgiften som du betalar för vård och omsorg 2 575 kronor per månad.

Regeringen beslutar årligen om nivån på det så kallade minimibeloppet. Minimibeloppet ska täcka utgifter för mat, hushållskostnader samt personliga behov inklusive läkarvård och medicin. För att räkna ut ditt så kallade förbehållsbelopp summeras din boendekostnad och minimibeloppet.

Förbehållsbeloppet dras sedan av från dina nettoinkomster.

Från och med 2024-02-01 är minimibeloppet

  • Ensamstående under 65 år – 7 768 kr
  • Ensamstående över 65 år – 7 062 kr
  • Gift/sambo under 65 år – 6 338 kr
  • Gift/sambo över 65 år – 5 762 kr

Ditt avgiftsutrymme beräknas så här:

Inkomster efter skatt
- Förbehållsbeloppet (hyra plus minimibeloppet)
——————————————
= Avgiftsutrymme

Avgifter från och med 2024-02-01

 

Vård och omsorg

För hemtjänst betalar du 382 kronor per timme, som mest 2 575 kr per månad.
För omvårdnad på särskilt boende betalar du som mest 2 575 kronor per månad.
För omvårdnad på korttidsboende betalar du 78 kronor per dygn, som mest
2 575 kronor per månad.

Kost

Avgiften för kost på särskilt boende är 4 254 kr per månad.
Avgiften för kost på korttidsboende är 121 kronor per dag.
Avgift för kost på dagverksamhet Eken är 83 kronor per dag.

Hemsjukvård/rehabiliterande insatser

Avgiften är 345 kronor per månad och då ingår eventuella insatser av kommunsköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast.

Trygghetslarm

Avgiften är 320 kronor per månad och per person. Det tillkommer en installationsavgift för trygghetslarmet på 522 kr per hushåll.

Du betalar tills det att larmet är tillbakalämnat men som längst i sex månader. Denna avgift ingår inte i maxtaxan.

För larm som kommer bort, förstörs eller inte lämnas tillbaka inom sex månader får du betala en avgift för utrustningen.

Förbruknings- och hygienpaket

På särskilt boende finns två olika paket för förbrukning och hygien.
Ett obligatoriskt förbrukningspaket som kostar 180 kr per månad.
Ett frivilligt paket med hygienartiklar som kostar 271 kronor per månad.

Avgiftsreducering

Insatserna hemsjukvård, rehabiliterande insatser och trygghetslarm ses som abonnemang och du får inget avdrag vid frånvaro.

Hemtjänstbesök måste avbokas senast två dagar i förväg annars får du betala kostnaden för den beviljade tiden för besöket.

Vid frånvaro från särskilt boende får du ett avdrag för kost och omvårdnad från och med första dagens frånvaro.

Inkomstuppgift

För att Ale kommun ska kunna fastställa din omsorgsavgift ska en inkomstuppgift lämnas årligen. Det är viktigt att fylla i även boendekostnad för att beräkningen av avgiften skall bli korrekt.

Gifta par beräknas som samtaxerade. Båda ska lämna sina inkomstuppgifter.

Ansökan om bostadstillägg, pensionsmyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Rätt att överklaga

Avgiftsbesluten kan överklagas genom förvaltningsbesvär. Hur du överklagar kan du läsa på ditt avgiftsbeslut.

Mer information

Om du har frågor är du välkommen att ringa Kontaktcenter på telefon 0303-70 30 00.
Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Socialförvaltningen