Länk till startsidan

Hemleverans av mat

Om du har svårigheter med att själv sköta inköp av mat så kan du ansöka om att få hjälp med detta som ett biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen.

Beställning eller inköp av livsmedel

Du som har svårt att handla på egen hand kan ansöka om stöd för att få hjälp att handla eller beställa hem livsmedel.

För dig som är beviljad inköp

Inköpen görs nu digitalt, via e-inköp. Det innebär att inköpen kommer att göras online och levereras hem till dig. Betalning kan göras antingen via faktura eller med kort.

Alternativt kan du lämna en inköpslista på papper till hemtjänstpersonalen, eller skriva den tillsammans med dem. Hemtjänstpersonalen kommer då att sköta beställningen av matvarorna enligt inlämnad inköpslista.

Om du har några frågor eller funderingar angående e-inköp, behöver du prata med hemtjänsten som kommer att utföra inköpen tillsammans med dig.

Så här ansöker du

Ansökan kan vara skriftlig, muntlig eller göras via Ale kommuns e-tjänst. Kontakta kontaktcenter om du vill veta hur du ska gå till väga för att ansöka om hjälp på telefon 0303-70 30 00 eller e-post kommun@ale.se.

Du kan ansöka genom vår e-tjänst för bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) Länk till annan webbplats. eller på vår blankett ansöka om bistånd enligt SoL Pdf, 499 kB..

Utredning och beslut

När du har skickat in din ansökan gör kommunen en utredning och bedömer vilket behov du har och vilken hjälp du kan få. När beslutet är klart skickar vi hem det till dig.

Överklagan

Om du inte får det stöd du vill ha kan du överklaga beslutet inom tre veckor efter att du har fått det skriftliga beslutet. Kontakta din socialsekreterare på kommunen för att få hjälp.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Socialförvaltningen