Länk till startsidan

Skolsköterska och skolläkare

Skolsköterskan arbetar med elevernas hälsa och arbetsmiljö både fysiskt, psykiskt och socialt.

Skolhälsovård

Skolsköterska och skolläkare arbetar tillsammans inom den medicinska insatsen. Alla elever erbjuds att träffa skolsköterska vid hälsobesök, uppföljningar och vid öppen mottagning. Hälsokontrollerna utgör basen i det förebyggande arbetet. Skolläkaren kan vid behov bokas via skolsköterska när det finns behov av medicinsk bedömning som är skolrelaterad.

Den medicinska elevhälsan följer det enskilda barnets utveckling för att tidigt kunna upptäcka funktionshinder. När behov finns görs individuella anpassningar av elevens lärandemiljö tillsammans med skolans övriga personal. Skolläkarens kompetens innefattar kunskap om barn och ungdomars utveckling samt kunskap i diagnostisering och behandling av sjukdomar. Kompetensen omfattar kunskap i att förebygga hälso- och sjukdomsproblem liksom kunskap i hälsofrämjande arbete i den fysiska, psykiska och sociala miljön.

Du hittar kontaktuppgifter på respektive skolas informationssida.

Vid akuta händelser

När inte skolsköterskan är tillgänglig kan eleven eller vårdnadshavare vända sig direkt till vårdcentralen. Om det händer något allvarligt/akut under skoltid kontaktar personalen 112 och vårdnadshavare. Om eleven skadar sig eller får besvär under fritiden ska vårdnadshavare alltid i första hand vända sig till vårdcentralen för hjälp.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Utbildningsförvaltningen