Länk till startsidan

Kurator och psykolog

Skolkurator, socialpedagogen och skolpsykologen arbetar med sociala frågor i skolan, både på grupp- och individnivå. Det är oftast genom elevhälsoteamet som du får kontakt med dem, men du som elev kan också själv ta kontakt.

Vad gör en skolkurator eller socialpedagog?

Skolkuratorn eller socialpedagogen arbetar både med dig som elev men även med grupper, som till exempel en klass i skolan. På individnivå arbetar skolkurator/socialpedagog med stärkande och stödjande insatser och på gruppnivå är insatserna i första hand främjande och förebyggande. Bland annat får du som elev hjälp att utveckla kompetenser inom det sociala området och stärka förutsättningarna för en god psykisk hälsa. Det skolsociala uppdraget innefattar också konsultativt stöd till pedagogerna.

Du hittar kontaktuppgifter till skolkurator/socialpedagog på respektive skolas webbida.

Du kan välja att vara anonym. Skolkuratorn/socialpedagogen har alltid tystnadsplikt.

Skolpsykolog

Det är elevhälsoteamet som ger uppdrag till skolpsykologen. Det kan gälla både skolrelaterade frågeställningar med enskilda elever eller grupp- och organisationsfrågeställningar.

Bland annat arbetar skolpsykologen med handledning eller konsultation av pedagoger (enskilt och i grupp), kompetensutveckling och elevutredningar eller kartläggningar vid komplexa frågeställningar.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Utbildningsförvaltningen