Länk till startsidan

Mobbning och likabehandling

Mobbning, kränkande behandling eller diskriminering får inte finnas i våra skolor. Här råder nolltolerans mot att till exempel säga elaka saker, hota eller använda våld. Vi jobbar aktivt med att förebygga och åtgärda kränkningar.

Tecken på mobbning

 • Barnet blir tystare
 • Barnet berättar inte vad som händer i skolan
 • Kompisar följer inte med hem
 • Barnet slutar umgås med barndomskompisar
 • Barnet vill inte träffa kompisar på fritiden utan vill hellre vara hemma
 • Barnet får en helt ny umgängeskrets. Ofta i en annan ort än skolan eller den plats barnet blir mobbat på
 • Återkommande huvudvärk och annan värk
 • Vredesutbrott
 • Sämre aptit
 • Mardrömmar
 • Blåmärken och andra skador
 • Saker som mobiltelefon, klocka eller gymnastikkläder försvinner.

Källa: 1177.se Länk till annan webbplats. och UMO.se Länk till annan webbplats.

Anmälan

Kränkande eller diskriminerande behandling anmäler du som elev eller vårdnadshavare i första hand till lärare, rektor eller förskolechef eller elevhälsoteam på din förskola eller skola​. Om du upplever att du inte får det stöd du behöver kan du vända dig till huvudmannen. I en kommunal verksamhet är det kommunen. Om du ändå inte är nöjd kan du anmäla skolan till Skolinspektionen.

Mer information

Kränkande behandling, mobbning och diskriminering, skolverket.se Länk till annan webbplats.

Om mobbning, 1177.se Länk till annan webbplats.

Om mobbning, umo.se Länk till annan webbplats.

Missförhållanden i skolan, Skolinspektionen Länk till annan webbplats.

Barn- och elevombudet, BEO Länk till annan webbplats.

Diskriminerings­ombudsmannen, DO Länk till annan webbplats.

Likabehandlingsplan – plan mot diskriminering och kränkande behandling

Som stöd för arbetet med likabehandling, och mot diskriminering och kränkningar, ska skolan varje läsår utarbeta en plan mot diskriminering och kränkande behandling.

I planen ska det finnas mål för de främjande och förebyggande insatserna som bygger på kartläggningar och utvärderingar av tidigare års arbete. Det ska finnas en beskrivning av vilket arbete som planeras och vilka rutiner som gäller. Planen ska beskriva hur barn och elever medverkar i det främjande och förebyggande arbetet.

Planen ska vara känd hos alla på skolan och hos alla elevers vårdnadshavare.

Det är viktigt att samtliga vuxna och elever på skolan har en gemensam syn på dessa frågor eftersom likabehandlingsplanen ska vara ett levande dokument och ett verktyg i likabehandlingsarbetet.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Utbildningsförvaltningen