Länk till startsidan

Demens

Demens är ett samlingsnamn för ett antal olika sjukdomar och skador som kan drabba hjärnans funktioner.

  • Minnet försämras – främst minnet av vad som hänt nyligen.
  • Svårt att hålla reda på tider.
  • Svårt att hitta i sin omgivning.
  • Svårt att känna igen människor.
  • Språksvårigheter – svårt att hitta rätt ord eller att hålla den röda tråden i ett samtal.
  • Förmågan att planera och att ta egna initiativ kan förändras.
  • Personligheten och omdömet kan påverkas.

Symtomen kan också bero på andra sjukdomar än demenssjukdom, till exempel rubbningar i ämnesomsättningen, bristsjukdomar, infektioner, depression eller akut förvirring.

Kontakta vårdcentralen om du misstänker att du/eller någon i din närhet har demens.

Demensteam

Demensteamet består av demensspecialiserade undersköterskor i nära samarbete med sjuksköterskor, fysioterapeut och arbetsterapeut.

Stöd och rådgivning

Demensteamet tar emot dig och/eller din anhörige för stöd och rådgivning. Hjälpen kan ges både via hembesök och/eller telefonsamtal. Insatserna är kostnadsfria, personalen har sekretess och för inga journaler utan samtycke. Inget läkarintyg eller biståndsbeslut krävs.

 

Välkommen att kontakta någon av demensteamets undersköterskor:

Lisskulla Olmås-Ericsson: 0303-70 36 31

Erika Frössling: 0303-70 36 44

E-post: demensteam@ale.se

Under 65 år

Om personen som drabbas av demens är under 65 år kan det i vissa fall vara så att denne har rätt till stöd och insatser enligt LSS. Kontakta kommunen för att få mer information om detta på telefon 0303-70 30 00, e-post kommun@ale.se.

Färdtjänst

Du kan också ansöka om färdtjänst. Då måste du ha ett läkarintyg.

Ekonomiska frågor

Har du frågor om ekonomi? Kontakta Ale kommuns avgiftshandläggare på

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Hjälp från Demensteamet är en kostnadsfri tjänst för dig eller din anhörige.

Kommunal primärvård (hemsjukvård)

Om du inte kan ta dig till din vårdcentral kan du få hälso- och sjukvård i ditt hem. Den kommunala primärvården ansvarar för varaktig och planerad sjukvård i hemmet dygnet runt, inklusive läkemedelshantering.

Rehab

Rådgivning och utprovning av hjälpmedel vid demensproblematik och övriga tekniska hjälpmedel görs av arbetsterapeut/fysioterapeut på den kommunala rehabiliteringen. Du kan också få råd för att anpassa hemmiljön.

Tandvårdsintyg

Tandvårdsreformen riktar sig till de personer som har stort omsorgsbehov där du med demenssjukdom ingår. Med stort omsorgsbehov avses att man har tillsyn större delen av dygnet och/eller att man har omfattande behov av hjälp med sin personliga hygien. Inom kommunen har socialsekreterare och sjuksköterskor rätt att utfärda det intyg som ligger till grund för tandvårdsstödet.

Tandvård

Nationella riktlinjer

Ale kommun arbetar utifrån Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Länk till annan webbplats..

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Socialförvaltningen