Länk till startsidan

Demens

Omkring 150 000 personer i Sverige har en demenssjukdom. Du kan få hjälp av Ale kommun att göra ditt liv enklare.

Hur söker du hjälp?

Kontakta vårdcentralen för att utreda orsaken till glömskan. Om utredningen visar att du har en demenssjukdom kan du be din läkare att kontakta kommunens demensteam eller biståndsenhet. Du kommer sedan kontaktas för att få information om kommunens möjligheter till stöd, råd och hjälp.

Stöd och rådgivning

Kommunens Demensteam tar emot dig och/eller din anhörige i ett tidigt skede. De besöker dig i ditt hem för stöd och rådgivning. Insatserna är kostnadsfria, personalen har sekretess och för inga journaler utan samtycke.

Kontakta oss på telefon 0303-70 30 00, e-post kommun@ale.se.

Det här kan du få

Ovanstående insatser kräver ansökan och biståndsbeslut enligt
Socialtjänstlagen (SoL) Länk till annan webbplats..

Under 65 år

Om personen som drabbas av demens är under 65 år kan det i vissa fall vara så att denne har rätt till stöd och insatser enligt LSS. Kontakta kommunen för att få mer information om detta på telefon 0303-70 30 00, e-post kommun@ale.se.

Färdtjänst

Du kan också ansöka om färdtjänst. Då måste du ha ett läkarintyg.

Ekonomiska frågor

Har du frågor om ekonomi? Kontakta Ale kommuns avgiftshandläggare på telefon 0303-70 30 00, e-post kommun@ale.se.

Hjälp från Demensteamet är en kostnadsfri tjänst för dig eller din anhörige.

Anhörig

Den som har demens behöver ofta mycket hjälp för att klara av sitt dagliga liv. Därför bör planeringen av vård och omsorg påbörjas så snart diagnosen har fastställts.

Det kan vara påfrestande att vara närstående och du kan känna sorg och ilska. Som närstående kan du behöva mycket stöd i din uppgift att hjälpa till. I kommunen har vi ett anhörigstöd för närstående till personer som har en demenssjukdom. Anhörigstödet informerar om de kommunala resurser som finns samt kan fungera som samtalsstöd.

Detta kan ske i form av enskilda samtal - telefonsamtal eller besök - för person med minnesproblem/demenssjukdom och/eller anhörig/närstående.

Kommunal primärvård (hemsjukvård)

Om du inte kan ta dig till din vårdcentral kan du få hälso- och sjukvård i ditt hem. Den kommunala primärvården ansvarar för varaktig och planerad sjukvård i hemmet dygnet runt, inklusive läkemedelshantering.

Rehab

Rådgivning och utprovning av hjälpmedel vid minnesproblem och övriga tekniska hjälpmedel görs av arbetsterapeut/fysioterapeut på den kommunala rehabiliteringen. Du kan också få råd för att anpassa hemmiljön.

Tandvårdsintyg

Tandvårdsreformen riktar sig till de personer som har stort omsorgsbehov. Med stort omsorgsbehov avses att man har tillsyn större delen av dygnet och/eller att man har omfattande behov av hjälp med sin personliga hygien. Inom kommunen har socialsekreterare och sjuksköterskor rätt att utfärda det intyg som ligger till grund för tandvårdsstödet.

Tandvård

Demenssymtom

Demens är ett samlingsnamn för ett antal olika sjukdomar och skador som kan drabba hjärnans funktioner.

  • Minnet försämras – främst minnet av vad som hänt nyligen.
  • Svårt att hålla reda på tider.
  • Svårt att hitta i sin omgivning.
  • Svårt att känna igen människor.
  • Språksvårigheter – svårt att hitta rätt ord eller att hålla den röda tråden i ett samtal.
  • Förmågan att planera och att ta egna initiativ kan förändras.
  • Personligheten och omdömet kan påverkas.

Symtomen kan också bero på andra sjukdomar än demenssjukdom, till exempel rubbningar i ämnesomsättningen, bristsjukdomar, infektioner, depression eller akut förvirring.

Nationella riktlinjer

Ale kommun arbetar utifrån Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Länk till annan webbplats..

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Fick du hjälp av informationen på sidan?Godkännande av datalagring (obligatorisk) * (obligatorisk)
Godkännande av datalagring (obligatorisk)

Uppdaterades: 30 november 2023
Informationsägare: Socialförvaltningen