Länk till startsidan

Kommunal primärvård (hemsjukvård)

Du kan få kommunal primärvård (hemsjukvård) när du har ett varaktigt behov av vård i ditt hem på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning.

Hur fungerar kommunal primärvård?

Kommunal primärvård (hemsjukvård) är den hälso- och sjukvård och rehabilitering som utförs av sjuksköterska, distriktssköterskor eller annan specialistsköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast i kommunens särskilda boenden, dagliga verksamheter eller hemma hos dig.

De sjukvårdande insatserna utförs efter en individuell vårdplanering på sjukhuset och/eller en samordnad individuell plan (SIP) i din bostad. Samverkan sker med vårdcentral, sjukhus eller annan vårdgivare.

Du behåller din ordinarie läkare och fast vårdkontakt på vårdcentralen.

Hur kan jag få kommunal primärvård?

Vårdcentralen samordnar din sjukvård och remitterar dig till kommunal primärvård om du behöver det. Sedan bedömer sjuksköterskorna i kommunen vilken vård du ska ha.

Vårdsamverkan i Västra Götaland, Hälso- och sjukvårdsavtalet Länk till annan webbplats.

Du ska kontakta din vårdcentral om du behöver få hälso- och sjukvård eller rehabilitering hemma hos dig. Du hittar kontaktuppgifterna på www.1177.se Länk till annan webbplats. eller via telefon 1177.

Samordnad individuell plan (SIP)

Vårdcentralen kontaktar den kommunala primärvården. Ofta är det bra att ha en samordnad individuell plan (SIP). Då träffar du representanter för hälso- och sjukvården och kommunen för att planera vad du behöver hjälp med.

SIP svarar på frågan vem som gör vad och när det görs? I planen ska det framgå:

  • vilka insatser som behövs för att tillgodose dina behov
  • vilka insatser socialtjänst respektive sjukvård ska ansvara för
  • vilka åtgärder som någon annan än kommunen eller regionen ska vidta
  • om det är socialtjänst eller sjukvården som ska ha det övergripande ansvaret för planen
  • när och var planen ska följas upp

Vårdplanering

När du har legat på sjukhus och ska skrivas ut kan du fortfarande behöva vård. Den vården utförs av den kommunala primärvården.

Sjukhuset har kontakt med till exempel vårdcentral, öppenvårdsmottagningar och kommunen om dina behov. Sjukhuset ansvarar också för att ordna ett vårdplaneringsmöte innan du skrivs ut. Om du vill kan anhöriga vara med på mötet.

På vårdplaneringsmötet berättar du själv och/eller närstående hur du klarar vardagen just nu och vad du behöver för stöd. Vårdplanering kan ske via telefon eller videosamtal. På mötet kommer du och representanter för vården och kommunen överens om vilket stöd du behöver när du kommer hem. Det kan till exempel vara hemtjänst, kommunal primärvård, hjälpmedel och rehabilitering. Du får på mötet information om vilken enhet som hjälper dig med de olika behoven efter utskrivning från sjukhus.

Om du är du inskriven i den kommunala primärvården kallar din vårdcentral till ett SIP-möte för fortsatt planering och samordning av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet.

Vad händer sedan?

När du inte längre behöver kommunal primärvård i hemmet informerar kommunen din vårdcentral, som tar över ansvaret för din fortsatta vård.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Socialförvaltningen