Länk till startsidan

Dagverksamhet

Du som har demensdiagnos kan träffa andra och få aktiviteter på dagverksamheten Eken.

Vad är en dagvserksamhet?

Dagverksamheten är en biståndsbedömd insats som vänder sig till personer i ordinärt boende med en demensdiagnos. Verksamheten erbjuder social samvaro med aktiviteter som skapar struktur och innehåll i vardagen och den leds av två äldrepedagoger.

Dagverksamheten Eken

  • Ger våra deltagare tillfälle till samvaro och meningsfulla aktiviteter.
  • Ge ravlösning för närstående.
  • Ökar möjligheterna till kvarboende i det egna hemmet.
  • Bibehålla dygnsrytmen samt övriga sociala funktioner så länge som möjligt

För att få veta mer om dagverksamheten eller för att göra en ansökan kontaktar du socialsekreterare på biståndsenheten på telefon 0303-70 30 00.

Så här ansöker du

Ansökan kan vara skriftlig, muntlig eller göras via Ale kommuns e-tjänst. Kontakta kontaktcenter om du vill veta hur du ska gå till väga för att ansöka om hjälp på telefon 0303-70 30 00 eller e-post kommun@ale.se.

Du kan ansöka genom vår e-tjänst för bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) Länk till annan webbplats. eller på vår blankett ansöka om bistånd enligt SoL Pdf, 499 kB..

Utredning och beslut

När du har skickat in din ansökan gör kommunen en utredning och bedömer vilket behov du har och vilken hjälp du kan få. När beslutet är klart skickar vi hem det till dig.

Överklagan

Om du inte får det stöd du vill ha kan du överklaga beslutet inom tre veckor efter att du har fått det skriftliga beslutet. Kontakta din socialsekreterare på kommunen för att få hjälp.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Fick du hjälp av informationen på sidan?Godkännande av datalagring (obligatorisk) * (obligatorisk)
Godkännande av datalagring (obligatorisk)

Uppdaterades: 30 november 2023
Informationsägare: Socialförvaltningen