Länk till startsidan

Anhörig

Avlastning kan vara stöd för dig som hjälper, stödjer eller vårdar en närstående i hemmet. Det finns avlastning i form av avlösning i hemmet, korttidsverksamhet och olika typer av dagverksamhet. Det är din närstående som du hjälper och stödjer som ansöker om dessa insatser.

Anhörigstöd

Att vårda en närstående ger glädje och mening, men det kan också skapa känslor av oro och trötthet. Hos oss på anhörigstödet kan du som är anhörig få kostnadsfritt stöd för att bättre orka med vardagen. Du kan vara anonym och tystnadsplikt råder.

Att vara anhörig till någon som är långvarigt sjuk kan vara krävande, därför är det extra viktigt att du tar hand om dig själv för att orka. I kommunen har vi ett anhörigstöd för anhöriga till närstående som är långvarigt sjuka. En närstående kan vara en familjemedlem, släkting, granne eller vän.

Anhörigstödet erbjuder enskilda samtal, telefonsamtal och/eller besök - samt samtalsstöd i grupp med andra anhöriga.

Välkommen att kontakta anhörigstödet:

Lisskulla Olmås-Ericsson 0303-70 36 31

Erika Frössling 0303-70 36 44

E-post: anhorigstod@ale.se

Dagverksamhet för personer med demens

Ale kommun har en dagverksamhet för personer med demens. Det är en verksamhet som vänder sig till personer i ordinärt boende som har en demensdiagnos. Dagverksamheten Eken erbjuder social samvaro med aktiviteter som skapar struktur och innehåll i vardagen. I normalfallet kan inte denna insats kombineras med avlösning i hemmet.

Avlösning i hemmet

Om du får vård och stöd av anhöriga kan du ansöka om avlösning i hemmet via biståndsenheten. Under avlösningen kommer personal från hemtjänsten och ger den omsorg/tillsyn som behövs.

Insatsen är kostnadsfri upp till 8 timmar per månad därefter utgår avgift. Insatsen ges dag, kväll, natt samt helg. I normalfallet kan inte avlösning i hemmet kombineras med insats dagverksamhet för personer med demenssjukdom.

Växelboende

Om du bor tillsammans med en närstående som har ett stort omvårdnadsbehov så kan växelboende fungera som en avlastning för dig. Din närstående vistas då regelbundet på ett korttidsboende en eller flera dagar i månaden. För att få växelboende behöver du ansöka hos bistånd.

Så här ansöker du

Ansökan kan vara skriftlig, muntlig eller göras via Ale kommuns e-tjänst. Kontakta kontaktcenter om du vill veta hur du ska gå till väga för att ansöka om hjälp på telefon 0303-70 30 00 eller e-post kommun@ale.se.

Du kan ansöka genom vår e-tjänst för bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) Länk till annan webbplats. eller på vår blankett ansöka om bistånd enligt SoL Pdf, 499 kB..

Utredning och beslut

När du har skickat in din ansökan gör kommunen en utredning och bedömer vilket behov du har och vilken hjälp du kan få. När beslutet är klart skickar vi hem det till dig.

Överklagan

Om du inte får det stöd du vill ha kan du överklaga beslutet inom tre veckor efter att du har fått det skriftliga beslutet. Kontakta din socialsekreterare på kommunen för att få hjälp.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Socialförvaltningen