Länk till startsidan

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst finns för dig som har svårt att resa på egen hand. Precis som i den övriga kollektivtrafiken reser du tillsammans med andra men i personbil, rullstolsbil, rullstolsbuss eller flexlinjebuss.

kvinna i rullstol på väg över övergångsställe

Foto: Michael Erhardsson/Mostphotos

Vem får färdtjänst?

För att du ska kunna få färdtjänst ska du vara folkbokförd i Ale kommun. Du som har ett funktionshinder av varaktig karaktär (minst tre månader) som gör att du har svårt att förflytta dig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer kan ha rätt till färdtjänst.

Du kan inte få färdtjänst enbart för att du bor där det inte finns allmänna kommunikationer.

Lag om färdtjänst, riksdagen.se Länk till annan webbplats.

Så här ansöker du

Ansökan kan vara skriftlig, muntlig eller göras via Ale kommuns e-tjänst. Kontakta kontaktcenter om du vill veta hur du ska gå till väga för att ansöka om hjälp på telefon 0303-70 30 00 eller e-post kommun@ale.se.

Du kan också ansöka med hjälp av blanketten Ansökan om färdtjänsttillstånd Pdf, 255 kB.eller via e-tjänsten färdtjänst. Länk till annan webbplats.

Du kan ofta behöva lämna in ett utlåtande för att styrka din funktionsnedsättning. Ett sådant utlåtande ska skrivas av en sakkunnig, det kan vara till exempel en läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut eller sjuksköterska. Tänk på att bifoga utlåtandet i samband med ansökan för en snabbare handläggningstid. Personen som skriver utlåtandet kan använda sig av blanketten Utlåtande gällande behov av färdtjänst- eller riksfärdtjänsttillstånd Pdf, 171 kB..

Även hembesök kan bli aktuellt.

Beslut

När din kompletta ansökan har kommit in till kommunen gör socialsekreteraren en bedömning om du har rätt till färdtjänst enligt de kriterier som anges i lag om färdtjänst och utifrån gällande rättspraxis.

Ett skriftligt beslut på ansökan skickas hem till dig med posten. Tillstånd är i regel tidsbegränsat och omprövas efter viss tid.

Överklagan

Om du inte får det stöd du vill ha kan du överklaga beslutet inom tre veckor efter att du har fått det skriftliga beslutet. Kontakta din socialsekreterare på kommunen för att få hjälp.

Om färdtjänst

När du reser med färdtjänst så utförs dessa av Västtrafik. Det är till Västtrafik du vänder dig för att boka in dina resor. Du kan resa inom Ale kommun och till, från, inom och mellan samtliga övriga kommuner i Västra Götalands län samt Kungsbacka kommun.

Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken och du kommer att få samåka under dina resor.

Du får ta med dig medresenärer på resan. Medresenärer betalar avgift enligt gällande färdtjänsttaxa. Medresenär ska påbörja och avsluta resan på samma plats som du. Antalet medresenärer får inte generera behov av ett större fordon.

Boka din färdtjänstresa

En färdtjänstresa ska beställas i förväg. Resan ska beställas i så god tid som möjligt, dock senast en timma före beräknad avresa. Resor på sena kvällar och nätter beställs senast kl 22.00.

Din resa gäller från en adress till en annan. Uppehåll under färdtjänstresan görs enbart för att plocka upp/lämna av andra resenärer som delar bilen med dig.

Behöver du resa med specialfordon där du sitter kvar i din rullstol under resan, bör beställning helst göras dagen innan för att undvika väntetid. Beställning görs hos Västtrafiks beställningscentral. Samtalet är gratis.

Så här beställer du

När du beställer ska du uppge

 • Vem du är, ditt personnummer och telefonnummer.
 • Om det gäller färdtjänst eller sjukresa.
 • Vilken adress du vill bli hämtad på.
 • Vilken adress du vill åka till.
 • Tid du skall vara framme.
 • Om du har ledsagare, medresenär, egna barn eller hjälpmedel med dig.
 • Om du har ledarhund med dig.
 • Om du behöver särskild hjälp.
 • När du vill åka hem igen. Återresa kan beställas samtidigt.

Tänk på

 • Resan kan ta längre tid än beräknat eftersom flera resor samordnas.
 • Det kan bli viss förskjutning av den utlovade avresetiden. Har fordonet inte kommit 10 minuter efter utlovad avresetid så kontakta Synpunkten på Västtrafik, telefon 020-91 90 90 eller mail till synpunkt.anrop@vasttrafik.se
 • Du kan inte alltid kan få en bil vid exakt det klockslag du önskar.
 • Om du flyttar från Ale kommun har du kvar din färdtjänst i en månad. Kom ihåg att meddela din socialsekreterare på Biståndsenheten om att du kommer flytta. Sök färdtjänst i din nya kommun i god tid innan du flyttar.

Västtrafik, färdtjänst Länk till annan webbplats.

Förlängt färdtjänsttillstånd

När ditt beslut om färdtjänsttillstånd löper ut måste du ta kontakt din socialsekreterare i god tid för att få nytt färdtjänsttillstånd (omprövning). Om din socialsekreterare begär det ska du även lämna in ett nytt läkarutlåtande.

När behovet förändras eller upphör

Det är viktigt att ditt färdtjänsttillstånd innehåller korrekta uppgifter. Felaktiga uppgifter i tillståndet kan innebära att din resa blir felaktigt planerad. Kontakta din socialsekreterare omgående om din hälsa förändras eller om du får andra behov av hjälpmedel. Det ytterst viktigt att du meddelar om du byter adress.

Reshjälpskortet – ett extra stöd till dig som har färdtjänst

Du som är berättigad till färdtjänst kan ansöka om Reshjälpskortet från Västtrafik Länk till annan webbplats.. Innehavare av kortet kan ta med en person som reshjälp utan extra kostnad på sin resa med den allmänna kollektivtrafiken.

Övrig information om färdtjänst

Ledsagare

Om du behöver hjälp under resan utöver vad föraren kan ge, kan du ansöka om ledsagare. Behovet av ledsagare ska vara knutet till själva resan och inte till vistelsen vid resmålet. Ledsagaren reser med gratis. Ledsagaren får inte själv vara färdtjänstberättigad. Ledsagaren måste kunna tillgodose ditt behov av hjälp. Ledsagaren ska påbörja och avsluta resan på samma plats som du. Ange i din ansökan att du behöver ledsagare.

Bagage

Du får ta med dig bagage motsvarande två bärkassar eller en resväska vid resa. Dina gånghjälpmedel får du självklart ta med. Meddela detta vid din beställning så att det säkert finns plats i bilen.

Chauffören kan vid behov hjälpa dig med att bära bagaget. Denna service är avgiftsfri. Bärhjälp i övrigt sker endast utifrån chaufförens egen bedömning.

Bilbarnstol

Om du behöver bilbarnstol ska du ha med den. Stolen ska vara av universalmodell.

Husdjur

De enda husdjur som får resa med den färdtjänstberättigade på resan är assistans-/ledarhund.

Andra resor

Resor i annan kommun

Om du ska resa inom en annan kommun utanför Ale kommuns färdtjänstområde kan du utnyttja din färdtjänst även där. Med detta menas resor utanför Västra Götalandsregionen. Kontakta Biståndsenheten för ansökan.

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är till för personer som på grund av ett stort och varaktigt funktionshinder får fördyrade resekostnader för resor mellan Ale kommun och en kommun utanför Västra Götalandsregionen.

Ansökan görs skriftligt till socialsekreterare på Biståndsenheten senast 3 veckor innan resan. Använd blanketten Ansökan om Riksfärdtjänsttillstånd Pdf, 170 kB..

Precis som vid ansökan om färdtjänst så kan du även behöva skicka in ett utlåtande som styrker din funktionsnedsättning. Blanketten för utlåtande hittar du högre upp på denna sida under rubriken "Så här ansöker du".

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 14 juni 2024
Informationsägare: Socialförvaltningen