Länk till startsidan

Hjälp i hemmet för äldre

Om du på grund av ålder, funktionshinder eller sjukdom har svårt att klara dig själv har du rätt att ansöka om olika former av stöd och hjälp i hemmet. Stöd- och hjälpinsatserna ska göra det möjligt för dig som önskar att bo kvar i det egna hemmet.

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Socialförvaltningen