Länk till startsidan

Tandvård

Särskilt tandvårdstöd är till för dig som har ett bestående behov av omfattande vård och omsorg. Du betalar då för din tandvård enligt det nationella högkostnadsskyddet för öppna hälso- och sjukvården med samma rätt till frikort.

Särskilt tandvårdsstöd

Du som behöver bestående omfattande vård och omsorg eller lider av vissa sjukdomar kan ha rätt till särskilt tandvårdsstöd. Information om vilka som har rätt till särskilt tandvårdsstöd finns att hitta på

Västra Götalandsregionens webbplats Länk till annan webbplats.

Det finns tre olika sorters tandvårdsstöd:

  • N-tandvård: Nödvändig tandvård och munhälsobedömning för personer med ett bestående och stort omsorgsbehov i det dagliga livet
  • F-tandvård: Vid vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättning
  • S-tandvård: Som ett led i sjukdomsbehandling under begränsad tid

Så får du ett intyg

Om du har omfattande hjälp från kommunen och inte redan har ett intyg om nödvändig tandvård ska du vända dig till en intygsutfärdare. Det kan till exempel vara din socialsekreterare eller sjuksköterska. Kontakta oss på telefon 0303-70 30 00 eller skicka e-post till kommun@ale.se.

Om du vårdas av anhöriga i hemmet och därför inte har någon kontaktperson i din kommun ska du skicka in en privat ansökan till tandvårdsenheten på Västra Götalandsregionen. Bifoga läkarintyg som visar din sjukdom, medicinering och funktionsnivå.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Socialförvaltningen