Länk till startsidan

Äldreboende

Äldreboende är en boendeform för dig som behöver mycket omvårdnad och inte längre kan bo kvar i din vanliga bostad trots omfattande hjälp eller när behoven inte kan tillgodoses på annat sätt.

Vad är ett äldreboende?

I äldreboende ger vi tillsyn och omvårdnad dygnet runt. Vårt mål är att skapa trygghet i en hemlik miljö.

Som hyresgäst står du själv för hyreskontrakt som skrivs med fastighetsägaren, betalar hyra samt har en egen hemförsäkring. Dessutom betalar du en avgift för kost och omvårdnad.

Du möblerar din lägenhet själv, förutom säng och madrass som finns på boendet.

Det finns två former av äldreboenden i Ale kommun.

  • Demensboende som är till för personer med demenssjukdom.
  • Somatiskt boende som är till för personer med kroppslig sjukdom eller fysisk funktionsnedsättning.

Äldreboenden i Ale

I Ale kommun finns fem äldreboenden:

Så här ansöker du

Ansökan kan vara skriftlig, muntlig eller göras via Ale kommuns e-tjänst. Kontakta kontaktcenter om du vill veta hur du ska gå till väga för att ansöka om hjälp på telefon 0303-70 30 00 eller e-post kommun@ale.se.

Du kan ansöka genom vår e-tjänst för bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) Länk till annan webbplats. eller på vår blankett ansöka om bistånd enligt SoL Pdf, 499 kB..

Utredning och beslut

När du har skickat in din ansökan gör kommunen en utredning och bedömer vilket behov du har och vilken hjälp du kan få. När beslutet är klart skickar vi hem det till dig.

Överklagan

Om du inte får det stöd du vill ha kan du överklaga beslutet inom tre veckor efter att du har fått det skriftliga beslutet. Kontakta din socialsekreterare på kommunen för att få hjälp.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Socialförvaltningen