Länk till startsidan

Val av skola, anvisad plats

Varje elev med skolplikt får plats på en skola i det skolområde där eleven bor. Du får erbjudande om ditt barns anvisade skola i skolvalet. Om du vill att ditt barn ska gå i en annan skola än den barnet tilldelats, eller om du flyttar till Ale kommun, kan du ansöka om det.

Skolval

I skolvalet kan du välja om du vill att ditt barn ska gå på den skola som barnet är anvisad till i det skolområde som barnet är folkbokförd i eller om du vill ansöka om plats på en annan skola. Du kan också ange att du har sökt plats på en fristående skola, eller en skola i annan kommun. Skolvalet sker under vintern.

Skolval 2024

Flyttar du till Ale kommun eller vill byta skola

Flyttar du till Ale kommun eller av annan anledning önskar byta skola för ditt barn kan du ansöka om det. Kommunen utgår ifrån beslutade urvalskriterier vid erbjudande om plats i skolan. Flyttar du till Ale kommun under tiden som skolvalet pågår behöver du ansöka om skola själv, antingen via e-tjänst för grundskola eller via blankett.

Ansök om skola (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Flyttar du från Ale kommun

Du som flyttar från Ale kommun behöver anmäla utflytt. Barnet får gå kvar i sin skola innevarande läsår om det inte innebär betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

För att anmäla flytt kontaktar du skoladministratören på din skola.

Du som har fritids behöver också säga upp din fritidsplats.

Säga upp fritids (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Fristående skola eller skola i annan kommun

Om du vill att ditt barn ska gå på en skola i en annan kommun ansöker du till den via kommunen där skolan ligger. Om du vill att ditt barn ska gå på Ahlafors Fria skola som är en fristående skola i Ale kommun ansöker du direkt till Ahlafors Fria skola. Om du har en skolplacering på kommunal skola i Ale kommun och byter till Ahlafors Fria behöver du anmäla ett skolbyte.

Anmäl ett skolbyte (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

För dig som inte bor i Ale kommun

Om ditt barn är folkbokfört i annan kommun men går i någon av Ale kommuns förskolor/skolor är det kommunen där barnet bor som ansvarar för barnets skolplacering. Därför får du inget erbjudande om skolplacering i Ale kommun. Om du ändå vill att ditt barn ska gå i skola i Ale kommun ansöker du om ett skolbyte. Placering erbjuds i mån av plats.

Välja skola (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Om det inte finns plats på skolan du önskar

Om det är fler elever som vill gå på en skola än det finns platser på skolan utgår kommunen från beslutade urvalskriterier för att veta vilka barn som erbjuds plats på skolan och inte. Om ditt barn inte får en plats på den skola som du önskar får barnet alltid en plats på den skola som kommunen garanterar, det vill säga den skola som ligger i det skolområde som barnet bor.

För dig som är nyanländ

Är du nyanländ i Sverige, är under 19 år eller om du har barn som ska börja i grundskola eller gymnasium? Välkommen att vända dig till enheten för flerspråkighet där du få en genomgång av kunskapsnivå för att du på bästa sätt ska komma in i skolan. Du når oss via kontaktcenter på telefon 0303-70 30 00 eller e-post kommun@ale.se.

Skolupptagningsområde

Varje skola i Ale kommun har ett skolupptagningsområde, eller skolområde som det också kallas. I skolvalet blir eleven erbjuden en plats på den skola vars skolområde eleven bor i.

Skolområdeskarta F–6

Ale kommun är uppdelad i sju skolområden för elever i förskoleklass till årskurs 6.

Skolområdeskarta lägre åldrar.

A. Skepplandas upptagningsområde (Garnvindeskolan F–3, Alboskolan 4–6)

B. Älvängens upptagningsområde (Kronaskolan F–6)

C. Nols upptagningsområde (Nolskolan F–6)

D. Alafors upptagningsområde (Himlaskolan F–6)

E. Nödinges upptagningsområde (Nödingeskolan F–3, Kyrkbyskolan 4–6)

F. Bohus upptagningsområde (Bohusskolan F–9)

G. Surtes upptagningsområde (Surteskolan F–6)

Skolområdeskarta 7-9

För elever i årskurs 7 till 9 är Ale kommun uppdelad i tre skolområden.

Skolområdeskarta högre åldrar.
  1. Älvängens upptagningsområde (Aroseniusskolan 7–9)
  2. Nödinges upptagningsområde (Da Vinciskolan 7–9)
  3. Bohus upptagningsområde (Bohusskolan 7–9)

Urvalskriterier

Om du önskar plats på en annan skola än den som du erbjuds genom skolvalet gäller vissa urvalskriterier vid antagning. Kommunen utgår i första hand från ditt önskemål, men när antalet elever som vill gå på en skola är större än det antal platser görs en bedömning av vilka elever som har företräde. Det är kommunen som gör bedömningen utifrån skollagens regler.

  1. Elev i behov av särskilt stöd av pedagogisk eller social karaktär som har behov av att placeras vid en viss skolenhet.
  2. Elev som bor inom skolupptagningsområdet och är folkbokförd i kommunen.
  3. Relativ närhet till skolan.
  4. Syskonförtur gäller endast årskurs F–3. Barnet har äldre syskon som går på den aktuella skolan det läsåret barnet ska börja. Syskonen ska vara folkbokförda på samma adress.
  5. Elev boende inom Ale kommun men utanför skolupptagningsområdet, med hänsyn taget till relativ närhet.
  6. Elev boende utanför Ale kommun.

Det är kommunen som avgör hur många elever som får plats på varje skola.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Fick du hjälp av informationen på sidan?Godkännande av datalagring (obligatorisk) * (obligatorisk)
Godkännande av datalagring (obligatorisk)

Uppdaterades: 24 januari 2024
Informationsägare: Utbildningsförvaltningen