Länk till startsidan

Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning ger elever med ett annat modersmål än svenska möjlighet att läsa sitt modersmål som ett ämne i skolan.

Modersmål är ett frivilligt ämne som man kan ansöka om att delta i. Syftet med undervisningen är att ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper i och om sitt språk. Ett välutvecklat modersmål ger elever bra förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen. Bedömning och betygssättning sker på samma sätt som i övriga ämnen. De kunskaper och förmågor som en elev visar bedöms i förhållande till betygskriterierna i kursplanen eller ämnesplanen.

Ansökan om plats i modersmålsundervisning

Ale kommun tillämpar ansökningsperiod inför varje läsårstart. Ansökan inför nytt läsår är öppen mellan 2 januari till 15 april. Vårdnadshavare eller myndiga elever ansöker om modersmålsundervisning via vår e-tjänst.

Ansökan om modersmål via e-tjänst Länk till annan webbplats.

Du får mer information om din ansökan om modersmålsundervisning i anslutning till läsårstart.

Avsluta plats i modersmålsundervisning

Om vårdnadshavare eller myndig elev vill avsluta modersmålsundervisningen, ska platsen sägas upp genom e-tjänsten. Länk till e-tjänst

Avanmäl modersmål via e-tjänst Länk till annan webbplats.

Vem har rätt till modersmålsundervisning?

Elever i grundskola, anpassad grundskola, gymnasium och anpassad gymnasieskola har möjlighet att läsa sitt modersmål som ett ämne i skolan, om vissa villkor är uppfyllda. Dessa villkor är:

  • En eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål.
  • Eleven har grundläggande kunskaper i det aktuella språket.
  • Språket används dagligen i hemmet.

Om fler språk talas i hemmet, kan undervisning endast erbjudas i ett av dessa språk. För adoptivbarn och elever som tillhör en nationell minoritet gäller inte kravet att modersmålet ska vara det dagliga umgängesspråket i hemmet.

Organisering av modersmålsundervisning i Ale kommun

Följande kriterier gäller för organisering av undervisning i ämnet modersmål:

  • Minst fem elever inom kommunen önskar undervisning i språket och det finns en lämplig lärare tillgänglig. (Undantag gäller för nationella minoritetsspråk.)

Modersmålsundervisning kan samordnas mellan olika skolenheter inom kommunen, vilket kan innebära att ditt barn behöver gå eller resa till en annan skola för att delta i lektionerna.

Ämnet modersmål är frivilligt, men om en elev är anmäld till undervisningen är deltagande obligatoriskt.

Nationella minoritetsspråk

Sverige har fem nationella minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. För dessa språk gäller utökade rättigheter till modersmålsundervisning, inklusive möjligheten att få undervisning även på nybörjarnivå och utan minimikrav på antal elever (SFS 2008:97).

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 26 juni 2024
Informationsägare: Utbildningsförvaltningen